Primena emocionalne inteligencije na radu
U današnjim je uslovima, na radnom mestu, emocionalna inteligencija važnija nego ikada ranije. Zašto? Zato što globalno tržište zahteva visoku konkurentnost; kompanije moraju da ostvare bolju i veću proizvodnju sa manjim brojem ljudi, a ti ljudi treba da budu mnogo efikasniji na svom polju rada nego što su trebalo da budu ranije generacije.
Jedna od najtraženijih osobina na radnom mestu danas je sposobnost prilagođavanja - prilagođavanje na promene u radnom procesu, na ljude sa kojima se radi.

Kompjuter mi je pokvario oči -<br>Koliko u tome ima istine?
Tokom evolucije ljudski organizam se postepeno prilagođavao svakom novom zadatku i okolnostima. Kompjuter je postao deo svakodnevice samo 50-ak godina unazad. Nije ni čudo da se oči još nisu prilagodile komplikovanom zadatku kakvo je dugotrajno gledanje u monitor.
To je veliki napor i za oči kojima inače ne treba pomoć naočara, a kamoli očima kojima bi i za manje zahtevne zadatke bile potrebne naočare. Mnogi nisu svesni da ne vide dobro dok se očima služe za svakodnevne aktivnosti. Tek kad dođu u situaciju koja testira i najbolji vid, postanu svesni da nešto nije u redu.

Pravila poslovnog ponašanja
Uspešno ste obavili potragu za (boljim) poslom. Dobili ste posao koji vam se sviđa u kompaniji / firmi u kojoj ste želeli da radite. Nastavite seriju uspešnih poteza!

Poslodavci traže od zaposlenih da svojim radom doprinose razvoju i profitabilnosti kompanije / firme. Idealno bi bilo kada biste vi svoje zadatke obavljali u skladu sa standardima te kompanije / firme, a ujedno pokazali i dozu samostalnosti i inovativnosti u predlaganju novih ideja.

Curriculum Vitae

CV je skraćenica za latinski izraz Curriculum Vitae
Curriculum - pregled; Vitae - života

- CV je jasan i precizan dokument koji sadrži Vaše kvalifikacije, sposobnosti i iskustva.
- CV dovodi u vezu Vaše kvalifikacije, iskustva i sposobnosti sa zahtevima pozicije na koju aplicirate.
- CV predstavlja Vaš profil, ambicije i buduće planove.
- CV je vaš najvažniji marketinški alat, kojim dokazujete “Vi ste pravi čovek za ovaj posao”; osnovni cilj mu je lična prezentacija.
- Dobar CV ima zadatak da Vam obezbedi poslovni razgovor sa poslodavcem.

Saveti za pisanje CV-a

TEHNIČKI SAVETI

Format - koristite beli papir formata A4
Dužina - najviše dve stranice, zavisi od vaših kvalifikacija, sposobnosti, iskustva
Font - 10-14 Times New Roman ili Arial, ne koristite dekorativne i upadljive fontove.
Razmak - da CV ne bude prenatrpan tekstom koristite razmake, da bi svaki deo bio pregledan i uočljiv.
Označavanje - zbog bolje preglednosti koristite tačke - bullet format se tri puta brže čita od standardnog punog teksta.