Saveti za pisanje CV-a
TEHNIČKI SAVETI

Format - koristite beli papir formata A4
Dužina- najviše dve stranice, zavisi od vaših kvalifikacija, sposobnosti, iskustva
Font - 10-14 Times New Roman ili Arial, ne koristite dekorativne i upadljive fontove.
Razmak - da CV ne bude prenatrpan tekstom koristite razmake, da bi svaki deo bio pregledan i uočljiv.
Označavanje - zbog bolje preglednosti koristite tačke - bullet format se tri puta brže čita od standardnog punog teksta.

PREZENTACIJA I STIL

Osnovno pravilo prezentacije glasi:
- prvi utisak je najvažniji da kod poslodavca ostvari pozitivan utisak odmah na početku čitanja, kao i da ga podstiče na dalje čitanje.
- koristite selektivni pristup - izvršite klasifikaciju i selekciju važnih od manje važnih podataka. Nepotrebne informacije ne treba da budu u CV-u. npr. Vaša privatnost ili razlog prestanka prethodnog radnog odnosa.
- Obratite pažnju na pravopis, gramatiku i štamparske greške, poslodavci će odbaciti CV koji na prvi pogled izgleda neuredno.
- koristite treće lice jednine za prezentaciju Vaših kvalifikacija i iskustva - time Vaš CV dobija profesionalnu formu.
- Koristite kratke rečenice telegrafskog stila.
- Nemojte koristiti žargon ili uzrečice.
- Potrudite se da CV bude lak za čitanje.

OSTALI SAVETI

- istražite firmu / pozuciju na koju aplicirate. Poznavanje firme je jedan od osnovnih uslova za sastavljanje dobrog CV-a koji odgovara potrebama firme. Informacije koje ste saznali koristiće Vam i u razgovoru sa poslodavcem.
- ne postoji univerzalni CV. Svaki CV se razlikuje u zavisnosti od vrste posla na koji konkurišete. Tekst oglasa obično sadrži spisak poželjnih kvalifikacija, iskustva i sposobnosti koje je potrebno integrisati u svoj CV.
- prilagodite redosled informacija situaciji - jasno definišete svoje sposobnosti i kvalifikacije za koje mislite da su najvažnije za željenu poziciju. Upravo one treba da imaju prioritetno mesto u Vašem CV-u.
- stavite se u poziciju osobe koja čita Vaš CV - poslodavac ne traži prijatelja niti osobu interesantnu za druženje. Osnovno merilo je da je osoba sposobna da uspešno obavlja radne zadatke. Ne iznosite socijalne i finansijske razloge traženja zaposlenja.

REŠAVANJE UČESTALIH PROBLEMA
- Ukoliko nemate radno iskustvo težište Vašeg CV-a treba da bude na sekcijama o profilu i obrazovanju. U slučaju da posedujete kratko (ili nikakvo) radno iskustvo, sekciju III o obrazovanju smestićete odmah iza sekcije II o profilu. Ukoliko imate relativno profesionalno iskustvo, sekciju III o obrazovanju smestićete iza sekcije IV o profesionalnom iskustvu.
- ako ste bez iskustva - detaljan prikaz obrazovanog razvoja
- ako ste sa iskustvom - samo osnovne informacije o Vašem obrazovanju

Predstavite profil osobe koja umesto iskustva nudi mogućnost rada pod težim uslovima, mogućnost putovanja, adaptibilnost, želju za usavršavanjem.
U sekciji o obrazovanju detaljno predstavite sve informacije koje opisuju Vaš obrazovni razvoj i usavršavanje. Možete predstaviti razne aktivnosti tokom obrazovanja, koje se mogu tumačiti kao neki vid iskustva.

- Vaš CV nezadovoljava u potpunosti zahteve željene pozicije - Niko nije savršen! CV je marketinški dokument, a ne pravni, u kome ste dužni predstaviti istinu. Ne treba lagati, ali možete izostaviti sve informacije koje mogu imati negativne posledice na konkursu. Ne iznosite ono što ne možete, već samo ono što možete.
- Periodi bez posla - Stavite poslodavcu do znanja, da iako ste bili nezaposleni za to vreme ste se profesionalno usavršavali - kursevi, stručna literatura… Periode bez posla nikako nemojte pravdati ličnim i porodičnim problemima.
- Otpušteni ste sa prethodnog posla. Ovu činjenicu najbolje da ne navodite. Ako je nužno to iznesite na razgovoru, ali razlog navedite uvek u svoju korist.
- Brojna privremena zaposlenja i rad u raznim strukama - Navode na zaključak da se ni u ovoj firmi nećete mnogo zadržati ili kao nedefinisan fokus karijere. Problem ćete rešiti tako što neka zaposlenja nećete navesti i to naročito ona koja nisu u skladu sa pozicijom na koju konkurišete. Fokusirajte se na sekciju o profilu. Obavezno izjavite da Vam je najvažniji profesionalni cilj dugoročno zaposlenje, da imate sposobnost brze adaptacije, da volite rad sa ljudima i izazove posla.
- Ne izjašnjavajte se o očekivanoj plati - Izjašnjavanje o plati ostavite za poslovni razgovor.
- Ne pišite loše o prethodnim poslodavcima - kako budući poslodavac ne stekne utisak da biste tako pričali i o njemu po prestanku saradnje.

Zamolite prijatelja ili kolegu da provere Vaš CV. Često se dešava da uprkos detaljnom pregledu previdite određene detalje i greške. Prijatelj Vam takođe može saopštiti kakav je utisak stekao nakon čitanja CV-a.

A prva i osnovna stvar koja važi:
Poslodavac traži radnika!
To pre svega znaci da mu ne treba neko ko je:
1. pametniji od njega
2. iskusniji od njega
3. opasnost za njegovu trenutnu poziciju

Znači, nemojte ni da ste previše pametni na razgovorima, budite tačno ono sto treba poslodavcu, a nikako neka preambiciozna i prepametna osoba.
To je gore nego da ste totalno glupi.