Curriculum Vitae

STRUKTURA CV-a

I LIČNI PODACI

Sekcija treba da sadrži:
a) Puno ime i prezime
b) Kontakt adresu
c) Broj telefona
d) E-mail adresu

Standardni CV ne bi trebalo da sadrži lične podatke kao što su: starost, nacionalnost, bračni status, hobi. U slučaju da smatrate da su ti podaci bitni za željenu poziciju, ili se zahtevaju tekstom konkursa, predstavite ih u zasebnoj sekciji na kraju CV-a.

II PROFIL

- Predstavlja demonstraciju Vaše kreativnosti i originalnosti - poslodavcu služi da oceni vaše buduće planove i ambicije, kao i da oceni na koji način će se kandidat uklopiti u radnu atmosferu firme.
- Pri definisanju profila morate voditi računa o potrebama firme, odnosno radnog mesta na koje konkurišete
- Vaš profil mora biti sastavljen prema potrebama firme - da poslodavac stekne utisak da ste baš vi prava osoba za ovaj posao

Ne postoji univerzalna forma za pisanje sekcije o profilu - potrebno joj je dati lični pečat.

- U opisivanju osobina Vaše ličnosti koristite prideve, vodeći računa da istaknete Vaše najjače adute koji Vas preporučuju za određeno radno mesto.
- Prilikom izbora reči i fraza, koristite tekst oglasa vezanih za željenu poziciju “Ako ste mladi, komunikativni, prodorni, spremni za nova usavrsavanja…” upravo te osobine iznesite u Vašem profilu, naravno ako ih i posedujete
- Ukoloko u oglasu ne stoje tražene osobine, pri definisanju profila koristite se opštim osobinama ličnosti u odnosu na tip posla

III OBRAZOVANJE

U ovoj sekciji potrebno je predstaviti:

a) Tok obrazovanja
b) Stečene titule
c) Profesionalne kvalifikacije

Sekcija bi trebalo da sadrži:

- Ime obrazovne ustanove
- Period školovanja
- Titulu / Zvanje
- Diplomski rad / glavni predmet
- Specijalizaciju
- Posebno interesovanje za neki predmet
(po mogućstvu u vezi sa željenom pozicijom)
- Prosek u slučaju da je visok
- Publikacije / objavljene radove
-Usavršavanje u inostranstvu
- Pohađane kurseve (ako su vezani za profesiju)

Boldovane su informacije koje obavezno navodite – i ako imate radno iskustvo.
Pri hronološkoj prezentaciji obrazovanja, koristite se obrnutom hronologijom. Prvo predstavite kvalifikacije i diplome koje ste poslednje stekli.

IV PROFESIONALNO ISKUSTVO

Sekcija u kojoj predstavljate svoje profesionalno iskustvo ujedno je centralni deo CV-a (ukoliko posedujete). U suprotnom to je sekcija o obrazovanju.
Jasno predstavite svaki napredak i usavršavanje tokom karijere. Najvažnije momente naglasite vizuelno - isticanjem naziva pozicije, odnosno dužnosti koje ste vršili.

Opis svake pozicije trebalo bi da sadrži:
- Naziv firme
- Naziv pozicije
- Lokacija gde se firma nalazi
- Datum zaposlenja
- Opis zadataka i dužnosti koje ste obavljali
- Postignute rezultate i uspehe

Pri prezentaciji koristite obrnutu hronologiju.
U slučaju da posedujete dugogodišnje radno iskustvo, prezentujete detaljno poslednjih 10 godina. Ostatak iskustva predstavite u kratkim crtama.

V OSTALE SPOSOBNOSTI

Sposobnosti, znanja i veštine koje nisu direktno vezane za profesiju, ali su od važnosti za željenu poziciju. Najvažnije sposobnosti su poznavanje rada na računaru i poznavanje stranih jezika.

Poznavanje rada na računaru:
- Poznavanje određenih software programa
- Poznavanje rada sa hardware-om

Poznavanje stranih jezika:
- Navedite jezike koje poznajete
- Jezike navodite po nivou poznavanja

Ostale sposobnosti:
- Vozačka dozvola
- Članstvo u profesionalnim organizacijama - u cilju predstavljanja organizatorskih sposobnosti
- Bavljenje sportom - da bi istakli sposobnosti i osobine koje ste naveli u vašem profilu, npr.disciplina, odlučnost, timski rad, istrajnost i sl.