Najveci broj žena u Srbiji i dalje ne koristi  nikakva kontraceptivna sredstva, mladi se o mogućim načinima zaštite od neželjene trudnoce još uvek najcečce informišu medu vršnjacima a sajt posvećen urgentnoj kontracepciji, tj upotrebi pilule za jutro posle, trenutno češće posećuju mladići nego devojke.

Ovo je deo podataka koje su izneli ugledni beogradski ginekolozi danas na prezentaciji portala www.escapelle.rs ili www.jutroposle.com, posvećenog urgentnoj kontracepciji i upotrebi pilule za jutro posle. Sajt www.escapelle.rs sadrži neophodne informacije o piluli za jutro posle, načinu primene, njenom sastavu kao i mogucim neželjenim dejstvima.

Poseban segment ovog informativnog sajta nosi naziv „Pitajte ginekologa“ i daje mogućnost zainteresovanim posetiocima da postave pitanje i razreše svoje zdravstvene dileme u direktnom virtuelnom kontaktu sa doktorom.

„Generalni trend je da žene nisu dovoljno informisane o potrebi korišcenja kontraceptivnih sredstava i da vrlo često zanemaruju taj aspekt svog zdravlja. Žene i dalje nemaju dovoljno informacija o sredstvima urgentne kontracepcije ali se konstantno povećava broj posetilaca sajta koji postavljaju vrlo konkretna pitanja. Za sada, veći je postotak mladića nego devojaka koji traže odgovore na pitanja“, istakla je prof dr Branka Nikolić koja održava komunikaciju sa posetiocima sajta www.escapelle.rs i redovno im odgovara na pitanja.Pokretač ovog portala je farmaceutska kompanija „Richter Gedeon“ koja je, zajedno sa ginekolozima, osmislila i postavila ovaj sajt kako bi se uključila u sveopštu društvenu kampanju podizanja svesti o potrebi korišćenja kontraceptivnih sredstava a posebno u dodatnu edukaciju partnera o postojanju urgentne kontracepcije.

„U Evropi je moderna kontracepcija najcešći metod zaštite (52 % ispitanica je koristi) dok u Srbiji ne možemo govoriti da postoji preovladujuci  metod kontracepcije. Naprotiv, moћemo da kažemo da preovladuje izbegavanje korišćenja sredstava zaštite. Prosečan broj abortusa po ženi je vrlo visok i iznosi 2.67 i to su podaci koji zabrinjavaju i koji nas moraju podstaći na stalnu kampanju i informisanje žena svih starosnih kategorija“, rekla je doc. dr Katarina Ilić koja je prezentovala podakte iz istraživanja o tome kakav je stav farmaceuta o urgentnoj kontracepciji i kakva su njihova iskustva u praksi.

Za sada je posećenost sajta prilicno visoka a najposećeniji deo je – forum. Od decembra 2010. do avgusta 2011. sajt je posetilo više od 78.000 posetilaca. Broj poseta ukazuje na to da je tema kojom se sajt www.escapelle.rs bavi aktuelna i da ima svoju publiku te da će i u skorijoj budućnosti broj onih koji namerno ili slučajno posete ovaj sajt sigurno biti u porastu.

O Escapelle piluli za jutro posle

Escapelle je pilula urgentne kontracepcije kompanije Richter Gedeon,  priznato i poznato sredstvo postkoitalne zaštite svuda u svetu. Na srpskom tržištu je prisutna od sredine 2009. godine. Karakteristika ove pilule je jednostavnost upotrebe jer je dovoljno uzeti jednu piululu u periodu od 72 sata nakon nezašticenog odnosa, dok je najefikasnija ako se primeni u prvih 12 sati. Escapelle pilula je i u Srbiji, kao i u većini razvijenih zemalja Evrope, preparat koji se može kupiti u apotekama u slobodnoj prodaji, bez propisanog lekarskog recepta. Istraživanja domacih i stranih ginekologa su pokazala da laka dostupnost pilule za jutro posle nije promenila seksualne navike žena niti je uticala na porast promiskuitetnog ponašanja kod njih. Ovo sredstvo zaštite se smatra urgentim kontraceptivnim sredstvom i koristi se nakon rizicnog seksualnog odnosa onda kada je izostala upotreba redovne kontracepcije ili je iz nekog razloga zakazala. Lekari i farmaceuti, naravno, najpre preporucuju upotrebu redovnih kontraceptivnih sredstava.