Besplatan pregled za decu iz Zvečanske
RANA DETEKCIJA I PREVENCIJA OFTALMOLOŠKIH BOLESTI OD IZUZETNE VAŽNOSTI -  Sa ciljem isticanja važnosti rane detekcije i prevencije oftalmoloških bolesti kod dece, tim doktora Milorada Ljutice, rukovodioca Centra za dečiju oftalmologiju i strabizam Miloš Klinike, realizovao je oftalmološki skrining dece svih uzrasta iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, u Zvečanskoj ulici.

Oftalmološki pregledi su realizovani u sklopu preventivnog skrininga psihomotornog razvoja dece u saradnji sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na čelu sa prof. dr Verom Ilanković i njenim studentima.

Na ovaj način Miloš Klinika, specijalna bolnica za oftalmologiju, želela je da pruži simboličan doprinos podizanju svesti javnosti o ranoj prevenciji i prepoznavanju faktora rizika koji primarno ili sekundarno prate oštećenja vida, čiji je rano otkrivanje od izuzetne važnosti, naročito kod dece.