Današnji maturanti srednjih škola rođeni su u burnom periodu rascepa SFRJ i građanskih ratova, a njihovo detinjstvo i odrastanje teklo je u vreme „velikog rata vrednosti“, „rata“ između „tradicionalista“ i „evropejaca“. U kojoj meri je sve to uticalo na vrednosne stavove maturanata, od čijih odabira zavisi budućnost društva, predstavile su Bojana Subašić i Bogdana Opačić, istraživači u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, na današnjoj konferenciji za novinare. Reč je o rezultatima istraživanja „Interakcija vrednosnih i kulturnih preferencija maturanata“ Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Na konferenciji su govorili i prof. dr Dragan Popadić, Filozofski fakultet u Beogradu, i Aleksandar Gubaš, koordinator Omladinskog kluba "DX".

Najnovije istraživanje Zavoda otkriva i za šta se interesuju i u čemu uživaju maturanti srednjih škola u Srbiji, koliko imaju tradicionalističke stavove, koji muzičari, sportisti, političatri ili istorijske ličnosti su im idoli, koliku otvorenost/netrpeljivost pokazuju prema pripadnicima drugih naroda, koliko su usamljeni.

Tu su i podaci o tome koliko se maturanata bavi umetnošću, koliko i šta čitaju, koju vrstu muzike vole i kakve koncerte posećuju, koje televizijske programe prate, da li se osećaju kao pripadnici sveta, Evrope, svoje nacije, vere, partije... Bavljenje umetnošću i odlasci u institucije kulture nisu baš omiljeni načini provođenja slobodnog vremena maturanata u Srbiji.

Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrdi u kom pravcu se kreću vrednosne orijentacije maturanata srednjih škola u Srbiji i koliko su u sprezi sa kulturom, jer maturanti predstavljaju najmlađe punoletnike i najmlađe birače u Srbiji, te samim tim i buduće nosioce društva i kreatore kulture.