U četvrtak 8. decembra u 18 sati u Malom pozorištu „Duško Radović“ biće odžana premijera predstave „WOW!“ u režiji slovenačkog reditelja Mihe Goloba. Predstava „WOW!“ nastala je sa osloncem na programski koncept „Dobrodošlica sveta (Welcome of the World)“ koji udruženje BAZAART i partnerske ustanove razvijaju u okviru projekta „B-AIR – Creating Sound and Music for Children, Toddlers and Vulnerable Groups“, sufinansiranog od strane Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa i Ministarstva kulture Republike Srbije. Ovo je priča o vidljivom i nevidljivom, opipljivom i neopipljivom, čujnom i nečujnom. Priča ispričana slikama i pokretom, o otkrivanju sveta oko nas kroz stvaranje sveta u mašti. Igra gde se ta dva sveta stapaju i postaju život. Igra važna za svu decu i za sve odrasle. REČ REDITELjA - Radoznalost. Volim tu riječ! Radoznalost za umjetnost. Za pozorište. Zato što je u umjetnosti i u pozorištu – kako kaže Šekspir – cio svijet. WOW! Za radoznalost, da je ispuniš, da je živiš, trebaš često i hrabrosti. Imamo li hrabrosti da zavirimo, da uđemo? Hrabar je bio i svijet, da je nastao. Ne trebaš hrabrost samo jednom. Trebaš je čitavo vrijeme. Čitav život. Više puta. Različitu. Bez istrajnosti ništa ne bi naučio – ni hodati.

A tek plesati! Svi plešemo, svako na svoj način. Pleše i vjetar. Gle! Sve jače i jače. Tornado! Da li da svežemo planetu i svemir, da nam ne pobjegnu, da nam ih vjetar ne odnese...? Ali to ubija vjetar… umrijet će… a nama treba vjetar… Treba nam da dignemo jedra i... idemo... u svijet... oko svijeta…Sa rukom u ruci. Zajedno!

AUTORI PREDSTAVE:

Miha Golob režira predstave za decu, omladinu i odrasle, bazirane na savremenoj i klasičnoj drami. Svoje pozorišno razmišljanje vezuje za društveno kritičke teme, poslednjih godina sa snažnim autorskim pristupom.

Mojca Ređko je stručnjak u oblasti umetničke edukacije i voditelj programa za mladu publiku Narodnog pozorišta Maribor. U kreativnim pozorišnim procesima angažuje se kao pomoćnik reditelja ili dramaturg.

Jelena Stojanović radi kao scenograf, kostimograf i dizajner na mnogim pozorišnim i televizijskim produkcijama, festivalima i međunarodnim projektima. Dugogodišnja je saradnica udruženja Bazaart i Bitefa.

Dajana Ljubičić je kostimografkinja i modna dizajnerka koja sarađuje sa brojnim pozorišnim institucijama i udruženjima na produkcijama i nezavisnim projektima u Sloveniji i inostranstvu.

Marijana Petrović je glumica i teatrolog, autorka brojnih naučnih i stručnih tekstova i knjiga za mlade čitaoce, seminara, predavanja, izlaganja, kao i rediteljka brojnih predstava za decu i mlade.

O programu DOBRODOŠLICA SVETA

DOBRODOŠLICA SVETA je programski koncept razvijen oko pedagoške snage umetnosti u razvoju deteta. Kroz ovaj koncept podržavamo sklonosti deteta u uzrastu od 3 do 5 godina za otvoren, aktivan, istraživački odnos prema svetu. Kroz umetničke programe podstičemo dispozicije deteta za učenje o svetu i u svetu: radoznalost, hrabrost, istrajnost, kreativnost, kritičko razmišljanje i društvenost.

U osnovi koncepta leži saradnja pedagoga i umetnika na razvoju umetničkih sadržaja namenjenih publici ranog uzrasta, sa ciljem da se utemelji i ojača uloga umetnosti u vaspitanju i obrazovanju mladih generacija i pruži podrška profesionalcima u kulturi za intersektorsku saradnju.

AUTORI PROGRAMA „DOBRODOŠLICA SVETA“:
Tim umetnika i pedagoga u razvoju koncepta:

Sunčica Milosavljević, autor i umetnički producent (Srbija)
Bogdan Španjević, dramaturg (Srbija)
Irena Popović Dragović, kompozitor (Srbija)
Nevena Mitranić, pedagog (Srbija)
Marija Jovanović, vaspitač (Srbija)
Nataša Milojević, dramski pedagog (Srbija)
Ana Čorić, muzički pedagog (Hrvatska)

Osnovan 2002. godine u Beogradu kao udruženje pozorišnih umetnika, BAZAART je danas platforma koja povezuje umetnike, istraživače, edukatore i građane na programima koji streme razvoju humanističkih i demokratskih vrednosti u društvu.

Unapređivanje uloge kulture u obrazovanju i vaspitanju dece i mladih, jačanje veza među oblastima kulture i obrazovanja, te podizanje društvene odgovornosti u obe oblasti, važni su ciljevi kojima umetnici i stručnjaci BAZAART-a posvećuju niz aktivnosti namenjenih kako mladima, tako i umetnicima i nastavnicima: kreativne procese i kritički zasnovane umetničke produkcije; seminare, radionice i godišnje konferencije na temu saradnje obrazovanja i kulture; izdavanje knjiga i priručnika i dr.

Zahvaljujući svom opsežnom radu i upečatljivom uticaju na nacionalnom nivou, BAZAART je 2019. godine stekao status Reprezentativnog udruženja u kulturi za naučnoistraživačke i edukativne delatnosti, koji dodeljuje Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Foto: Lidija Antonović