Skup o filozofiji medija u Dubrovniku
U Dubrovniku je, u hotelu “Petka”, od 15. do 17. novembra, održan treći interdisciplinarni međunarodni naučni skup u oblasti nove naučne discipline: filozofije medija, koji su organizovali Sekcija za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva, Centar za filozofiju medija (Zagreb) Medijsko sveučilište (Koprivnica/Varaždin) i udruženje građana za kulturu, umetnost, medije i društvena pitanja “Mladi grašak” iz Beograda.

Na skupu se diskutovalo o aktuelnim interpretacijama i manipulisanju u sferi javnosti kako u domenu masovnih tako i novih medija, otvoren je niz pitanja koja se tiču neophodnosti edukacije u ovoj oblasti, i to u rasponu od tzv. “medijske pismenosti” do filozofije medija, koju bi valjalo implementirati kao akademsku disciplinu, u postojeći korpus znanja i istraživačkih radnji na univerzitetima u Regionu. Takođe, na skupu je predstavljen i zbornik radova “Umjetnost i mediji”, koji su uredili Sead Alić, Divna Vuksanović i Marin Milković.