Kompanija Siemens d.o.o. Beograd nastavlja pozitivan trend uvećanja obima poslovanja i broja zaposlenih. Siemens je za godinu dana duplirao broj zaposlenih u svojoj fabrici za vetrogeneratore u Subotici, pa je tako u februaru 2013. godine fabrika upošljavala 453 radnika, dok je do kraja februara ove godine Simensov tim uvećan na čak 992 zaposlena.

„Potražnja na svetskom tržištu rezultirala je uvećanjem broja porudžbina generatora koji se proizvode u našoj fabrici u Subotici, što je dovelo i do novih zapošljavanja. Siemens je zahvaljujući kvalitetu proizvoda, poštovanju rokova i standarda, kao i stalnim inovacijama u proizvodnji jedan od 10 najvećih izvoznika iz Srbije. Naš tim u Subotici i Beogradu sada čini 1066 zaposlenih, a nastojaćemo da i u ovoj godini utičemo na pozitivnu privrednu klimu Srbije i  u skladu sa tim otpočnemo i novi ciklus zapošljavanja“, rekao je Tihomir Rajlić, generalni direktor kompanije Siemens d.o.o. Beograd.

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd i ovu godinu počela je sa ambicioznim poslovnim planovima, a jedan od značajnih projekata koji je započet u oktobru prethodne godine je proširenje saradnje sa domaćim dobavljačima. Kompanija je pokrenula Sajam za buduće poslovne partnere - Postani Simens dobavljač. Cilj sajma je lokalna proizvodnja 90 gotovih komponenti za fabriku u Subotici, što će doprineti još većoj efikasnosti i bržoj isporuci, a istovremeno podstaći razvoj malog i srednjeg preduzetništva u Srbiji.

Na Sajam dobavljača tada se prijavilo više od 250 zainteresovanih preduzeća, a Simensov tim stručnjaka trenutno, u kvalifikacionoj fazi, obilazi mala i srednja preduzeća širom Srbije koja su se prijavila. U narednim mesecima biće poznat konačan broj dobavljača koji ispunjavaju neophodne kriterijume i sa kojima će Simens krenuti u probne serije, a zatim i u serijsku proizvodnju.