Kompanija Siemens d.o.o. Beograd zauzela je drugo mesto među preduzećima u oblasti saobraćajne i druge infrastrukture prema rang listi koju je sastavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije.

Od 540 preduzeća čija je pretežna delatnost projektovanje, izgradnja i nadzor u oblasti saobraćajne i druge infrastrukture, Siemens je zauzeo drugo mesto na takozvanoj beloj listi Ministarstva, na kojoj se našlo ukupno 327 preduzeća, koja su ispunila tražene kriterijume. Lista je kreirana na osnovu bodovne liste sastavljene prema kriterijumima - broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme ili po osnovu ugovora, učestalost lakših i težih povreda na radu, rad na crno i dugovanja kompanije prema državi i zaposlenima. Kompanija Siemens d.o.o. Beograd dobila je izuzetno visoke ocene prema svakom od navedenih kriterijuma.

Kao globalnitehnološki gigant, Siemens svojaiskustva, znanje i savremene tehnologije koje primenjuje širom sveta, donosi i na naše tržište, što lokalnu kompaniju čini pouzdanim partnerom u realizaciji stateških projekata iz oblasti u kojima posluje. Po ugledu na matičnu kompaniju, Siemens d.o.o. Beograd u okviru svog poslovanja u Srbiji ispunjava najviše kriterijume, kako po osnovu poštovanja svih zakonskih odredbi u pogledu zapošljavanja, zaštite na radu, tako i u pogledu kvaliteta proizvoda, rešenja i izvođenja radova.

Detaljne informacije i bodovna lista rangiranih kompanija nalaze sa na zvaničnom sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije. http://www.mgsi.gov.rs/cir/materijal-za-medije/crne-i-bele-liste