Festivalu kratke priče Kikinda Short i ove godine su potrebni volonteri iz Kikinde, Beograda i Zrenjanina. Prednost imaju osobe koje znaju nemački, portugalski, mađarski, rumunski, albanski, grčki, slovenački, ukrajinski, makedonski ili poljski jezik. Posao volontera će biti da pomognu kako bi se autori kratkih priča što bolje osećali u našoj zemlji. Za Beograd će volnteri biti potrebni 1. i 5. jula 2014, za Kikindu od 2. do 4. jula, a za Zrenjanin 4. jula 2014.

Deveti po redu festival kratke priče KIKINDA SHORT će se održati od 2. do 5. jula, a ove godine je  internacionalan ne samo po autorima iz brojnih zemalja,  već i po promenama u samoj koncepciji Festivala. Kratkopričaše će od ove godine moći da sluša i publika u Segedinu , Temišvaru i Zrenjaninu jer je namera organizatora da poveže ove banatske gradove koji su nekada činili jedinstvenu ekonomsko-geografsku celinu, ali su usled nastanka granica danas nedovoljno bliski.

Rok za prijavu za volontiranje je 25. 06. 2014. a prijave se šalju na srdjan.papic(at)kikindashort.org.rs.
U prijavi je potrebno navesti osnovne informacije o sebi, kratko motivaciono pismo, kao i ime grada u kom se želi volontirati.

Više informacija na www. kikindashort.org.rs