U sredu, 25. juna 2014. godine u 10 sati, u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ u Subotici biće predstavljen novi obrazovni smer u okviru kojeg će se učenici školovati za zanimanje bravar-zavarivač. Novo zanimanje u ovoj školi uvedeno je na osnovu potreba tržišta rada, kao i kadrovskih potreba kompanije Siemens d.o.o. Beograd,u svojoj fabrici vetrogeneratora u Subotici koja će učenicima novog smera obezbediti stručnu praksu.

Uvođenje novog obrazovnog profila sprovodi se u okviru projekta koji je iniciralaNemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), a uz podršku Vlade Nemačke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koje je dalo odobrenje za otvaranje ovog smera.

Na osnovu petogodišnjeg plana razvoja Simensove fabrike vetrogeneratora u Subotici, menadžment kompanije zaključio je da su kompaniji Siemens neophodni radnici koji su obučeni za profil bravar-zavarivač, koje je deficitarno na domaćem tržištu rada. Kompanija Simens i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)su stupileu kontakt sa Tehničkom školom „Ivan Sarić“ iz Subotice sa predlogom za uspostavljanjem saradnje u obrazovanju ovog profila, a koja će učenicima pored stručne prakse i upoznavanja sa procesom rada već tokom školovanja, omogućiti da ostvare lakše zaposlenje.

Simens će pored prakse obezbediti i određenu nadoknadu za njihov rad, dok je dugoročni cilj ove saradnje da kadrovi koji steknu zvanje bravar–zavarivač i prođu praktičnu nastavu, u kompaniji ostvare i stalno zaposlenje.

Ispred kompanije Simenes d.o.o. Beograd na skupu povodom predstavljanja novog obrazovnog profila prisustvovaće Desa Damljanović, rukovodilac HR sektora.