Svaka Vaša napisana ili izgovorena reč u komunikaciji sa klijentima i zaposlenima može imati
odlučujući uticaj na uspeh Vašeg poslovanja. Pomoću saveta stručnjaka objedinjenih u novoj formi koje možete koristiti sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku, budite pripremljeni za različite poslovne situacije i usvojite ključna pravila za efikasnu usmenu, pisanu, internu i eksternu korespondenciju:

PRIRUČNIK U ŠTAMPANOJ FORMI + PRIRUČNIK U ELEKTRONSKOJ FORMI + MODELI NEOPHODNIH DOKUMENATA NA CD-U: Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku!

Smernice za uspešnu komunikaciju za lidere u privatnom i javnom sektoru sa praktičnim uzorcima usmene i pisane komunikacije

Uverite se i sami!

Priručnik u štampanoj i elektronskoj formi pruža konkretna uputstva sa primerima za:

1. pisanu komunikaciju: poslovna pisma i mejlovi
2. komunikaciju sa strankama i poslovnim partnerima
3. komunikaciju sa nezadovoljnim klijentima
4. komunikaciju na poslovnim sastancima
5. poslovnu komunikaciju na engleskom
6. pregovaračke strategije
7. protokolarnu praksu i pravila poslovnog ponašanja
8. javne nastupe i prezentaciju
9. komunikaciju na radnom mestu: sa zaposlenima i kandidatima
10. komunikaciju u timu
11. opominjanje zaposlenih
12. komunikaciju sa zaposlenima u slučaju prestanka radnog odnosa
13. komunikaciju sa medijima

Prateći CD sadrži više od 130 praktičnih i proverenih modela:

1. govore za različite poslovne prilike
2. primere poslovnih mejlova
3. pripreme za razgovore sa zaposlenima
4. obaveštenja za zaposlene
5. obrasce za razgovor sa kandidatima za posao
6. obrasce za vođenje sastanka
7. izveštaje sa sastanka
8. poslovne govore na engleskom jeziku
9. žalbe i odgovore na žalbe
10. ponude i odgovore na ponude
11. raskid poslovne saradnje
12. izvinjenja klijentima
13. pripremu za javni nastup
14. najave i saopštenja za medije

Za kompletan sadržaj Priručnika i CD-a kliknite ovde.

Pogledajte samo neke od modela dokumenata sa pratećeg CD-a.

Potražite narudžbenicu u prilogu mejla ili kliknite ovde. Poručite odmah!

Danilo Kisa
Forum Media d.o.o. Beograd
Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany
Tel: 011/329 2963