AQOS Automobili – Novi svetski automobilski brend
Samo talenat  omogućava da budemo jedinstveni i da izbegnemo "redovno" stanje u našem radu. Ono što se u budućoj ekonomiji traži je stanje "neredovno". Potreban nam  je inovativni biznis. Drugačiji. Nepredvidiv. Pun iznenađenja. To je osnovna ideja projekta AQOS. To je jedinstvena, provokativana, i potpuno drugačija perspektiva savremene automobilske industrije.

Predmet želje zvani "automobil" je u poslednjih sto godina konvertovao svetsku ekonomiju u auto-centričnu. Hiperprodukcija je uljuljkala proizvođače u masovnu proizvodnju konfekcijskih automobila i samim tim otvorila prostor za pozicioniranje novih brendova i novih igrača.
AQOS Technologies je osnovan u Beogradu, Srbija, kao kompanija koja će biti uključena u međunarodno tržište visoko-tehnoloških proizvoda. AQOS Technologies je osnovan da bi formalizovao dugogodišnje istraživanje u oblasti dizajna, posedujući veliko znanje o tradiciji i filozofiji gradnje automobila  i pridružujući tome velika individualna iskustva, znanja i posvećenost članova tima. Kompanija je rezultat rada grupe nezavisnih iskusnih profesionalaca iz različitih oblasti: projektovanja, inženjeringa, tehnologije, arhitekture, itd. Glavna preokupacija kompanije je istraživanje u svim aspektima auto industrije, dizajn inovativnih delova automobila i dizajn (proizvodnja) ograničene serije visoko performantnih sportskih automobila.

Vođa tima je glavni dizajner Saša Milovančević. On je već postigao značajne uspehe u dizajniranju postojećih automobila i sarađivao je sa najvećim svetskim proizvođačima automobila. Tim se sastoji od potvrđenih domaćih i stranih eksperata iz Velike Britanije, Nemačke i Italije, podržan od strane relevantnih naučno-istraživačkih institucija i organizacija (npr. Tehnološko-metalurški fakultet - Univerzitet u Beogradu).

AQOS Technologies je  kreiran kao poligon za realizaciju sofisticiranih rešenja koja će stvoriti jak i autentičan AQOS brend (robnu marku), čiji identitet ne bi trebalo da se zasniva na agresivnoj marketinškoj kampanji, već na samom sebi.

Suština stvaranja novog AQOS brenda  se zasniva na pretpostavci da samo potpuno nov koncept i pristup mogu odgovoriti izazovima novog vremena. Ulazni parametri uspostavljanja i pozicioniranja nove ideologije gradnje automobila moraju biti redefinisani.

AQOS Technologies pristupa dizajnu kao  sredstvu artikulacije konstrukcionih, mehaničkih, aerodinamičkih, ergonomskih, tehnoloških, filozofskih i ekonomskih aspekata automobila.
AQOS program predstavlja iskorak u pravcu  originalnosti dizajna, kao i raskid od uobičajnih imitacija u automobilskoj industriji, sa mogućnošću da parira konkurenciji. AQOS program je zasnovan na konceptualnim rešenjima već postojećih klasa automobila kao i na formiranju novih klasa automobila kao odgovor na nove tržišne tendencije.

AQOS projekat je stvoren sa ciljem da  iz korena protrese automobilsku industriju. Činjenica da je napravljen u Srbiji čini ga dodatno inovativnim, jedinstvenim i intrigantnim.

AQOS projekat je automobilski manifest nove poslovne filozofije.