Predstavnici medija iz zemalja centralne i istočne Evrope imaju još dve nedelje da pošalju svoje autorske radove na ovogodišnje novinarsko takmičenje Siemens CEE Press Award 2017. Rok za prijavu ističe 15. avgusta 2017. Novinari koji pošalju svoje radove postaju deo Siemens-ovog takmičenja, i stiču šansu da od strane regionalnog stručnog žirija budu proglašeni za autora jednog od tri najbolja regionalna novinarska rada na temu “Digitalizacija/Industrija 4.0”.

•    Tema ovogodišnjeg takmičenja je “Digitalizacija/Industrija 4.0”
•    Takmičenje će se odvijati u 11 zemalja centralne i jugoistočne Evrope, kao i u Izraelu
•    Krajnji rok za prijavu, 15. avgust 2017. godine
 
Nagrada će se održati u jedanaest zemalja centralne i jugoistočne Evrope, kao i u Izraelu, i to u – Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Izraelu, Austriji i Srbiji. Kompanija Siemens ovim takmičenjem trudi se da podstakne i nagradi medijsko izveštavanje o ključnim temama modernog društva, dok se svim učesnicima takmičenja pruža mogućnost da razmene iskustvo sa kolegama iz zemlje i regiona.

Svi zainteresovani novinari mogu uzeti učešće u regionalnom takmičenju slanjem svojih autorskih radova na temu "Digitalizacija/Industrija 4.0".Takmičenje je otvoreno za novinarske radove objavljene u periodu od 1. oktobra 2016. do 15. avgusta 2017. godine, pod jednakim uslovima za sve tekstove u štampanim medijima, izveštaje agencijskih novinara, kao i za priloge emitovane u elektronskim medijima, na portalima, televiziji i radiju.

Ova tema pokriva sve aspekte “Digitalizacija/Industrija 4.0” odnosno stvaranje novih proizvodnih i razvojnih okruženja u kojima se susreću virtuelni svet i realnost. Dostavljeni članci, na primer, mogu pokrivati  kako se (ili će se) mašine, objekti i senzori koristiti na globalnom nivou za komunikacijiu i razmenu informacija da bi se proizvodnja ubrzala, postala fleksibilnija i efikasnija u okruženju konstantne promene uslova na tržištu. Ili kako takozvani “digitalni blizanci” mogu omugućiti kompanijama da plasiraju proizvode na tržište, sa posebnim osvrtom na prototipe i nove proizvode, sa ustedom vremena od čak 50%.