Završena manifestacija "Na sopstveni pogon"
Beogradska nezavisna kulturna scena predstavila se proteklih deset dana intenzivnim programom “Na sopstveni pogon” kojim je demonstrirala raznovrsnost, razuđenost i ogroman potencijal, kao i važnost saradnje i solidarnosti, ali i skrenula pažnju na probleme sa kojima se suočava i moguća rešenja, koja bi trebalo da budu postignuta u nastavku dijaloga s nadležnima za kulturnu politiku i opšti razvoj grada.

Iako je zvanično završena 5. novembra Letnjim festivalom besmislenih i beskorisnih veština Zemunskog malog umetničkog centra i Korneta, manifestacija “Na sopstveni pogon” praktično se nastavlja na svim lokacijama na kojima je održana, budući da je i predstavljala samo trenutni, desetodnevni presek kontinuiranih aktivnosti oko 30 organizacija, kulturnih centara, umetničkih grupa i inicijativa koje je okupila.

Od 25. oktobra do 5. novembra širom Beograda realizovano je oko 80 programa - izložbi, predstava, video i filmskih projekcija, prezentacija, radionica i javnih diskusija, počev od završnice Festivala savremenog plesa Kondenz, u organizaciji Stanice, do filmskog festivala “Slobodna zona” koji je još u toku, u organizaciji Reksa.

Predstavljajući novu mapu kulture u Beogradu, koja nije samo u centru, već se proteže od Zemuna do Krnjače, manifestacija “Na sopstveni pogon” ukazala je na neophodnost prepoznavanja značajne uloge koju nevladine organizacije u kulturi i umetnosti imaju u kreiranju kulturnog života i ukupnog imidža grada.

S obzirom da je tribinski program, koji je bio posvećen ulozi nezavisne kulture u projektu “Beograd 2020”, položaju umetničkih organizacija u civilnom sektoru u celini i sistemu institucija kulture, kao i ustupanju neiskorišćenih javnih prostora za potrebe nezavisne kulturne scene, ukazao na niz problema, ali imogućih rešenja, organizatori manifestacije “Na sopstveni pogon” se nadaju da će biti nastavljen dijalog s nadležnima u oblasti kulturne politike i strateškog planiranja razvoja civilnog društva i grada u celini, čiji je neizostavni deo i nezavisna kulturna scena.

Organizatori manifestacije “Na sopstveni pogon” - do sada najsveobuhvatnije prezentacije beogradske nezavisne kulture, uvereni su i da će saradnički duh i solidarnost samih učesnika poslužiti ne samo kao primer dobre prakse za povećanje vidljivost svih, već i kao osnova za dalje međusobno upoznavanje, razvoj saradnje i umrežavanje u Beogradu, zemlji, regionu i šire.

U tom cilju je objavljena i publikacija “Na sopstveni pogon” sa opisom i  kontaktima učesnika manifestacije, kao i mapama lokacija na kojima beogradska nezavisna kulturna scena deluje širom Beograda.

Publikacija je objavljena u štampanom izdanju, na srpskom i engleskom jeziku, a može se preuzeti besplatno u elektronskoj verziji sa bloga “Na sopstveni pogon” www.seecult.org/blogs/na-sopstveni-pogon, odnosno sa adrese www.scribd.com/doc/69644275/Beogradska-nezavisna-kultura-Na-sopstveni-pogon-Belgrade-Independent-Culture-Self-Powered

U programu “Na sopstveni pogon” učestvovali su: ApsArt, Bazaart, BIGZ, Cirkusfera, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Centar za razvoj fotografije, Dah teatar,  Dez org, ERGstatus, Hop.la!, Kiosk, Kontekst u mesnoj zajednici, Kornet, Kulturni front/Kulturni centar Grad, Liceulice, Magacin u Kraljevića Marka, Mimart, nKA, O3one, Plavo pozorište, Kulturni centar Reks, Remont, SEEcult.org, Stanica, Treći Beograd i Zemunski mali umetnički centar (ZMUC), koji je sa Kornetom i organizator Letnjeg festivala besmislenih i beskorisnih veština kojim je 5. novembra manifestacija završena.

Partneri u projektu su Remont - nezavisna umetnička asocijacija, Kulturni front/Kulturni centar Grad, ZMUC, SEEcult.org, Liceulice i Dah teatar - Centar za pozorišna istraživanja, u saradnji sa svim ostalim učesnicima programa “Na sopstveni pogon”, koji su većinom članovi Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS).

Projekat je podržala Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Gradske uprave Beograda.

Medijski sponzori: Tanjug, Beograd 202, B92, Studio B, Politika, Mondo, Izlazak.com, Mreža kreativnih ljudi, ogledalce.rs i SEEcult.org, koji je i jedan od organizatora.

Više o manifestaciji “Beogradska nezavisna kultura - Na sopstveni pogon” na: www.seecult.org/blogs/na-sopstveni-pogon