Prezentacija KIMI aplikacije Jelene Lalić, kroz animacije, printove i slike
KIMI je softverska aplikacija, interfejs sa elementima interakcije i mogućnostima za kreiranja animacije. Ideja ovog rada je istraživanje u softveru kroz igru, eksperiment. Pored toga, aplikacija se koristi za promišljanje potencionalnosti digitalnog softvera u odnosu na analogne medije.

Smisao interaktivne igre je u tome da se isprobaju, simuliraju, konstruišu i kreiraju potencijalna rešenja. Crteži koji su generisani kroz ovu ...aplikaciju, su segment procesa nastajanja animacije, greške (bug, glich) koje su sastavni deo programa, autentične aplikacije, koja poseduje svojstva digitalnog softvera za crtanje i animaciju, kao i određene elemente koncepta online igre.

Softverska aplikacija KIMI

• Softverska aplikacija kreirana je u programu Adobe Flash verzija CS4. Sastoji se od tri segmenta u kojima korisnik može crtati, primenjivati efekte na objektima i, u trećem segmentu, čuvati kreiranu animaciju.
• Aplikacija sadrži osnovne likovne elemente koje je moguće prikazati u dve dimenzije. Ograničena je i svedena samo na osnovne likovne elemente, bez mogućnosti da se u nju uvezu video materijal ili fotografije, ali postoji mogućnost da se iz nje izveze određen produkt u vidu animacije, kao fajl koji je poseduje posebnu ekstenziju (.kim). Time se stvara zatvoren sistem koji egzistira kao hermetičan koncept, ali postoji mogućnost i različiti načini kreativne upotrebe.
• Grafički korisnički interfejs dizajniran je tako da omogući komunikaciju sa korisnikom. Koristi simbole i tekst kao sredstva za posrednu komunikaciju.

U ovom radu istražuju se mogućnosti upotrebe softvera kao sredstva umetničkog izražavanja. Stepen interakcije sa korisnikom kao, koje su mogućnosti ili nemogucnosti kreiranja. Umetnik u savremenom društvu determinisan je tehnologijom koja oblikuje njegov politički i estetski identitet.

LINK:
http://kimi.design.officelive.com/default.aspx
http://www.jelenalalic.in.rs/

Jelena Lalić

Rođena je 22.08.1980. u Pančevu. Završila Školu za dizajn, Smer za grafički dizajn, u Beogradu 1999. godine. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Slikarski odsek u klasi prof. Čedomira Vasića 2005. godine.

Magistrirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Grupa za Digitalnu umetnost, mentor prof. Rastko Ćirić, 2010. godine. Učestvovala je u likovnim kolonijama i radionicama u Srbiji i inostranstvu. Do sada je imala jednu samostalnu izložbu i autor je nekoliko projekata. Učestvovala je na preko 30 grupnih izložbi i na online UpStage festivalu 090909 i 101010.

 

 

Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva
Vojvode Živojina Mišića 1, Pančevo
Prezentacija KIMI aplikacije, digitalnog softvera, animacija, printova i slika / KIMI

Jelena Lalić

Od 04 - 21. 10. 2011.