U susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom Vikimedija Srbije organizuje onlajn uređivački maraton. Maraton će simbolično početi 3. decembra na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i trajati do 10. decembra. Preko milijardu ljudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta. Oni se u svom svakodnevno životu susreću sa brojnim preprekama i poteškoćama, a uz to, neretko i sa stigmom i različitim oblicima diskriminacije. Ovim događajem Vikimedija Srbije želi da doprinese povećanju vidljivosti osoba sa invaliditetom i da podstakne širenje slobodnog znanja o problemima i barijerama sa kojima se ova društvena grupa susreće. Tokom maratona urednici i urednice će biti u prilici da pišu nove i dopunjuju postojeće članke na teme koje se odnose na prava osoba sa invaliditetom, barijere sa kojima se one susreću svakodnevno, znamenite ličnosti i organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom.

U okviru maratona će biti organizovana i obuka uređivanja Vikipedije pod nazivom „Vikipedija 101” u saradnji sa  Forumom mladih sa invaliditetom.