Hiperbarična komora u službi dugovečnosti
Stručni tim specijalne bolnice IOANNA MediGroup uvećan je za uvaženog eksperta, profesora dr Tomislava M. Jovanovića, specijalistu kliničke fiziologije, medicine sporta, baromedicine i balneokliatologije i anti-aging medicine. Profesor dr Tomislav Jovanović vrhunski je stručnjak koji će u saradnji sa medicinskim direktorom dr Ioannom Batsialou, pacijentima IOANNA specijalne bolnice staviti na raspolaganje svoje izuzetno višedecenijsko znanje i iskustvo. Zahvaljujući ovom lekaru, članu Evropskog udruženja za hiperbaričnu i podvodnu medicinu, najnovija saznanja iz oblasti fiziologije starenja i nadoknade molekuskog kiseonika, neophodnog za normalne aktivnosti svake ćelije organizma ali i kao podstreka u efikasnosti anti-aging i estetskih procedura, biće implementirana u praksu.

HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA - Prvi put na prostoru Evrope, u anti-aging program medicinske ustanove IOANNA MediGroup, pod nadzorom profesora dr Jovanovića, uvršćena je Hiperbarična oksigenacija (HBO). Ova terapija služi oporavku i pospešivanju revitalizacije organizma, ubrzavanju ulaska u homeostatsku harmoniju, stimulaciji aerobne metaboličke aktivnosti, te doprinosu bržoj detoksikaciji i produženju životnog veka.

INFUZIONA SUPLEMENTACIJA - Još jedna novina anti-aginga ili ”medicine lepog i zdravog starenja”, u specijalnoj bolnici IOANNA, biće i primena 5 različitih specijalno dizajniranih infuzionih suplementacija sa ciljem regulisanja peščanog sata starenja, ubrzane detoksikacije, održavanja zdravlja i kondicionog stanja, povećanja imunološke sposobnost organizma, redukovanju zamora.

SRPSKA LEKARSKA SEKCIJA NA SVETSKOM ANTI-AGING KONGRESU - Profesor doktor Tomislav M. Jovanović je predsednik Srpske asocijacije za anti-aging medicinu, a od 4. do 7. aprila, na Svetskom kongresu za anti-aging i estetsku medicinu (Aesthetic&Anti-aging Medicine World Congress AMWC) u Monaku, zajedno sa  prof. dr Anom Jovanović specijalistom ginekologije i akušerstva, prof. dr Aleksandrom Ljubićem specijalistom ginekologije i akušerstva i prof. dr Ioannom Batisalou, specijalistom fizikalne, estestke, anti-aging medicine i mezoterapije, činiće medicinsku delegaciju koja će predstavljati sekciju Srbije na ovom stručnom skupu. Nedugo zatim, profesor Jovanović biće naučni direktor i 4. Međunarodnog kongresa anti-aging i estetske medicine koji se od 23. do 27. maja pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, održava u Aranđelovcu.