Nova Microsoft rešenja za nove načine učenja
Microsoft je osnovan na ideji da ljudi mogu učiniti neverovatne stvari kada im je tehnologija na dohvat ruke. Misija kompanije bazira se na kreiranju iskustava koja će korisnike uključiti u taj proces i podstaći na konstantno učenje i usavršavanje. Na taj način se svakom pojedincu pruža prilika da razvije najbitnije životne veštine – komunikaciju, saradnju, kritičko razmišljanje, kreativnost, kao i kompjuterske veštine, sve što je neophodno za život u savremenom, digitalnom, okruženju.

Adekvatno korišćenje savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija stoga mora početi od prvih nivoa obrazovanja, uključivanjem i povezivanjem nastavnika i učenika,kroz korišćenje alata koji će i jednima i drugima pomoći da proces učenja redefinišu i usavrše.

U nastojanju da pomogne i nastavnicima i učenicima da stvaraju i dele znanje na potpuno nove načine, Microsoft sarađuje sa svim relevantnim partnerima u obrazovanju. Sa ciljem da se izgrade veštine pismenosti i rešavanja problema koje će biti neophodne da svaka mlada osoba uspešno ostvari svoje potencijale u savremenom digitalnom svetu, Microsoft usavršava IT rešenja koja će olakšati organizovanje i korišćenje sadržaja bilo da je reč o mobilnom, ličnom, ili zajedničkom prostoru u kojem se uči.

Učenje kroz kreativan rad i istraživanje daje najbolje rezultate zbog čega Microsoft veruje da savremene IT tehnologije primenjene na inovativne načine mogu značajno unaprediti kako proces predavanja, tako i proces učenja i primenjivanja novih znanja. Na taj način mladi ljudi, kroz osnove programiranja, uče kako da koriste, ali što je mnogo bitnije – kako da i sami razvijaju IT rešenja.

U tom kontekstu kompanija je najavila i investiciju u novu, proširenu verziju Minecraft-a, namenjenu primeni u učionicama, kao i dostupnost javnostipreview verzije LearningTools for OneNote.
Novi Minecraft Education Edition započeće svoje testiranje ovog proleća i biće definisan kroz online doprinos obrazovne zajednice, koja je i do sada sa velikim zadovoljstvom i uspehom koristila Minecraftu više od 7.000 učionica, u preko 40 zemalja u svetu.Kreativnost i interaktivnost koja se ispoljava kroz stvaranje virtuelnih svetova u Minecraft-u, pomaže učenicima da razvijaju i društvene veštine, dok im povratne informacije od nastavnika, u realnom vremenu, omogućavaju efikasnije rešavanje zadatih problema.

OneNote se takođe pokazao kao vrlo korisno sredstvo učenja, pogodno za saradnju i deljenje informacija, ali je vremenom dobio i novu dimenziju koja je Microsoft-u na polju edukacije bila od izuzetnog značaja, a odražavala se kroz prilagođavanje stilovima učenja i saradnje među učenicima. Nastavnici širom sveta inkorporirali su OneNote u svoju nastavu i kroz povratne informacije doveli do kreiranja LearningTools for OneNote,vrlo bitnog toolbar dodatka za OneNote 2013 i 2016. Ovaj dodatak dizajniran je sa posebnim fokusom na usavršavanje veština čitanja i pisanja kod svih studenata, uključujući i one sa teškoćama u učenju kao što je disleksija. LearningTools for OneNote ima opcije posebnog formatiranja teksta, i druge funkcije koje mogu olakšati aktivnosti u učionici, uključujući i napredno diktiranje, fokus režim, i opciju za udubljeno čitanje.

Sa sve većom dostupnošću savremenih tehnologija i uređaja, rastu i mogućnosti Microsoft-a da pomogne u ostvarivanju potencijala studenataširom sveta da kroz učenje premoste razlike u veštinama, i na taj način osnaži 1.4 milijardeučenika u svetu da postignu više.