Srednja zanatska škola iz Rakovice je obrazovna ustanova u Beogradu koju pohađaju deca sa smetnjama u učenju i razvoju. Trenutno se u ovoj školi obučava oko 240 učenika za različita zanimanja, poput pekara, frizera, cvećara, autolimara, servisera, bravara, autolakirera. Pored toga što pruža znanja i veštine deci sa autizmom, Daunovim sindromom, obolelim od cerebralne paralize i sa smetnjama u učenju, škola im pomaže i prilikom zapošljavanja.

Sa ciljem da doprinese stvaranju boljih uslova za svakodnevni boravak i aktivnosti dece, kompanija Unilever je pokrenula dobrotvornu akciju uređenja toaleta u ovoj školi, kao nastavak kampanje „Higijena za čistu peticu“, zahvaljujući kojoj je u proteklom periodu više od 1200 škola širom Srbije opremljeno „Domestos“ sredstvima za čišćenje i održavanje higijene.