16. Maj - Međunarodni dan SOS telefona - Uprkos dobrim zakonskim okvirima, žene, žrtve rodno zasnovanog nasilja, i kada smognu snage da podnesu prijavu, neretko završavaju u začaranom krugu u kome iznova doživljavaju traumu.  Tako od 250 prijava koliko ih godišnje u proseku ima, tek 14 odsto završi osudom počinioca. “U toku 2023. godine Centar za podršku ženama pružio je usluge podrške za 213 korisnica. Primljeno je 158 poziva na besplatni SOS telefon, na broju 0800 101010, dok je ukupno bilo 230 obraćanja uključujući pozive na ostale telefone u organizaciji, dolaske u kancelariju, kao i putem onlajn konsultacija, email, viber, Whatsapp, Skype i slično.  Ukupno smo pružile 984 usluge, od koji je 420 usluga psiho-socijalnog savetovanja i informisanja, i 72 usluge pravne podrške i upućivanja”, objašnjava direktorka Centra za podršku ženama Biljana Stepanov. Veća podrška žrtvama i multisektorska saradnja moraju biti odgovor na ovaj problem. To je i jedan od razloga zbog kog postoji SOS linija za žrtve rodno zasnovag nasilja.

Ovakav tip pomoći u svetu je uveden sredinom 1970-tih, dok je u Srbiji prva SOS linija počela da radi marta 1990. Godine, i to samo zahvaljujući ženskim organizacijama.

„Tokom 2023. godine na SOS telefonu evidentirano je 54 slučajeva (22%) fizičkog nasilja, 116 slučajeva (47%) psihičkog nasilja, 32 slučaja ekonomskog nasilja (13%),  kao i 40 slučajeva seksualnog nasilja (16%) i 2 slučaja digitalnog nasilja (1%). U 208 slučajeva (98%) žrtva poznaje počinioca, u 93 slučaja (47%) žrtva živi sa počiniocem, a u 198 slučajeva (93%) počinilac je muškarac.  Dok 137 korisinca imaju decu, 50 dece su bila svedoci nasilja”, dodaje Stepanov.
 
Podaci pokazuju i da je najviše poziva sa teritorije Južnobačkog okruga, dok je najzastupljenija prijava psihičkog nasilja. Upravo širenje svesti da se razgovara o problemima i pronađu potencijalna rešenja, neke su od aktivnosti koje sprovodi Centar za podršku ženama.
 
SOS telefon 800/10-10-10 počeo je sa radom 2009. godine, a od 2012. umrežava 5 ženskih organizacija sa teritorije Vojvodine u Mrežu SOS Vojvodina i od tad je taj broj dostupan svim korisnicima širom Srbije 24/7 i potpuno je besplatan

Dostupna podrška za žrtve rodno zasnovanog nasilja:
 
Centar za podršku ženama
SOS telefon:  0800 101010
 
Centri za žrtve seksualnog nasilja:
069 30 44 008 (Novi Sad)
069 30 44 009 (Zrenjanin)
069 30 44 007 (Kikinda)
069 30 44 010 (Sremska Mitrovica)

Centar za podršku ženama već 20 godina od svog osnivanja, pruža usluge podrške, kao što su licencirani servis SOS telefona, psiho-socijalna podrška i pravno savetovanje, za žene i devojčice žrtve rodno zasnovanog, porodičnog i partnerskog nasilja. Uslugu psiho-socijalne podrške u okviru četiri Centra za žrtve seksualnog nasilja u AP Vojvodini sprovodi uz finansijsku podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama za eliminisanje nasilja prema ženama. Stavovi uključeni u sadržaj ovog teksta ne podrazumevaju zvanične stavove Ujedinjenih nacija.