Razvoj seksualnosti kod deteta u školskom dobu
Vaspitanje počinje u porodici; vaspitno delovanje porodice je najdelotvornije u procesu razvoja predškolskog deteta. Ako su moralni kriterijumi i pogledi porodice dobri, prihvatiće ih i dete. Ako su loši - i njih će prihvatiti. Malo dete posmatra, prihvata i imitira međusobne odnose roditelja i drugih članova porodice. Posle se tome pridružuju i drugi uticaji: uticaj vrtića, kasnije škole i društva.

Razvoj deteta povezan je sa imitiranjem; treba za sve pružiti lični primer. Primeri i običaji ljudi koji okružuju dete, temelj su vaspitanja ako su istiniti, ako nisu lažni i pretvarajući.


7 godina
Dete je zadovoljilo svoju radoznalost što se tiče anatomskih razlika između polova.
Manje se zanima za seksualnost.
Ima ponešto međusobnih istraživanja i igara, ali ipak manje nego ranije.
Javlja se zanimanje za seksualnu ulogu i karakteristike dečaka i devojčica.
Jake dugotrajne "ljubavi" između dečaka i devojčica često su sa intenzivno izraženom predstavom o venčanju i budućnosti.
Javlja se želja za novim novorođenčetom u porodici koje bi bilo istog pola kao i samo dete.
Prihvata objašnjenje da novorođenče naraste iz semena u majčinoj utrobi.
Zna da žena može imati novorođenče, a da ga stare žene ne mogu imati.
Zanimaju ga knjige o novorođenčetu. Povezuje promene na trudnici sa pojavom novorođenčeta.
Zadovoljan je objašnjenjem da novorođenče nastaje iz dva semena: očevog i majčinog.
Zapitkuje o detaljima porođaja: gde će biti mama kada bude rađala, kako će beba da izađe napolje.
Ta godina može biti poslednja da se devojčice i dečaci još uvek nesmetano igraju zajedno.

8 godina
Jako je zanimanje za seksualnost, ali međusobna istraživanja i igrice su već ređi. Jača interes za vulgarne šale i izraze, izgovaranje ili pisanje nepristojnih reči o ljudskim izlučevinama, velikoj nuždi ili seksualnim događajima i organima.
Devojčice počinju da zapitkuju o menstruaciji.
Dečaci primećuju da su neke devojčice zgodne i obrnuto.
Planiraju da će imati svoj dom kada se ožene.
Snažno je zanimanje za bebe.
Shvataju postepeni rast bebe u maminom stomaku i promene na majci u vezi sa tim.
Zanimaju ih detalji o tome u kojem delu stomaka "raste" beba.
Neke devojčice pitaju o očevoj ulozi pri oplođivanju.
Polovi se sada pri igri spontano odvajaju.

9 godina
Dete može da razgovara o sakupljenim seksualnim informacijama s vršnjacima istog pola. Zanima se za detalje i funkcionisanje sopstvenih seksualnih organa.
Traži objašnjenja u knjigama i slikama.
Ne želi da ga roditelj suprotnog pola vide golog.
Povezuje samoga sebe s reproduktivnim procesom ("Mogu li ja da imam dete?", "Imam li ja u sebi seme?").
Pri igri polovi su odvojeni. Ako dođe do zajedničke zabave, mogu da se igraju ljubljenja i izbora "dečaka" i "devojčica".

10 godina
Devojčice: mnoge su već u ovom uzrastu učestvovale pri seksualnim igrama. Većina je već čula za menstruaciju. Neke pokazuju umereno zanimanje za očevu ulogu pri reprodukciji. Retke su one koje su nezainteresovane za seksualnost i koje ne ispituju.
Postoji interes za neukusne šale, većinom povezane sa analnom i glutealnom regijom, manje s genitalijama.
Često te šale ispričaju i majci.
Jača interes za dečake, udaju i za decu u budućnosti. Taj interes je konkretan.

Dečaci: mnogi su već učestvovali u seksualnim igrama. Većina ne ispituje mnogo o seksualnim temama.
Većina zna da je izvor deteta u majci i većina je već čula o polnim odnosima i o očevoj ulozi u tim odnosima. Interesuje ih kako otac "poseje seme". Neki misle da to mora biti "teško".
Javlja se upotreba ružnih reči i šala o seksualnim aktivnostima, izlučevinama i pražnjenu creva.
Često pričaju te šale majci mada ne razumeju njihovo pravo značenje.
Nemaju još jasnih predstava o tome kakve šale i reči mogu upotrebljavati u društvu devojčica i odraslih.
Neki govore o svojoj budućoj deci: šta će im ostaviti i kako će ih vaspitati.

11 godina
Devojčice: većina je informisana o menstruaciji, razmnožavanju i o polnim odnosima. Mada su neke to "znale već mnogo godina", sada su naučenost i razumevanje tih pojava temeljitiji i realističniji.
Razlikovanje između urinarnog i genitalnog sistema je jasnije. Objašnjenja o polnim odnosima i razmnožavanju bolje razumeju ako nema nepotrebnog komplikovanja s ljubavnim i moralnim interpretacijama. Najbolje je ako im se to objašnjava sa somatskog i biološkog aspekta.
Neke se ne mogu pomiriti sa sopstvenom seksualnom diferencijacijom, a naročito sa činjenicom da već imaju menstruaciju. Ipak, većina pozitivno prima te događaje. Veliki je interes za razvoj grudi, kod sebe i vršnjakinja.

Dečaci: više su zainteresovani za seksualne probleme nego godinu dana ranije. Skupljaju informacije uglavnom kod vršnjaka, ređe pitaju odrasle. Često se interesuju za erotične nadražaje: knjige, filmove, razgovore, šale i za seksualno ponašanje životinja. Većina ocenjuje sve ono što je u vezi sa seksualnošću kao "prljavo". Česte su erekcije, koje nastupaju i kod neerotičnih nadražaja (opšte uzbuđenje, ljutnja, strah). Većina dečaka zna za masturbaciju, neki su je već i praktikovali.

12 godina
Devojčice: jako je zanimanje za menstruaciju. Neke su tajanstvene s obzirom na svoju menstruaciju, druge su preplašene ili odbijaju razgovor, a većina prima menstruaciju kao prirodnu pojavu.
Još uvek im nisu sasvim jasne predstave o polnom odnosu. Mnogo je šala i dvosmislenog pričanja o seksualnim temama. Pri tome, dečaci su često mnogo aktivniji, mada i devojčice rado prisustvuju pri takvim razgovorima. Jaka je emotivna vezanost za neku prijateljicu, češće nego za prijatelja.

Dečaci: interes za seks raste. Većini dečaka su izvor informacija o seksualnim događajima druga deca i te informacije su često netačne. Dečaci sa zanimanjem čitaju o seksualnim problemima u knjigama / časopisima. Vulgarni seksualni rečnik, šale i primedbe česte su, mada mnogi dečaci ne razumeju njihov pravi smisao. Neki traže značenje tih izraza u rečnicima (naravno, bezuspešno). Zanimaju se za detalje na vlastitim genitalijama, za seksualne slike i polne aktivnosti životinja.
Manji broj dečaka raspravlja o seksualnim problemima sa roditeljima, većina više voli da razgovara bezlično, sa manje poznatom osobom.
Česte su erekcije i masturbacije, ljubakanje na zabavama ili bar interesi za to, zviždanje za devojčicama, draženje, gurkanje, kikotanje, zadirkivanje i drugi početni oblici skretanja pažnje na sebe.

13 godina
Devojčice: na kraju te godine većina je devojčica već dobila menstruaciju i primila je taj događaj kao prirodan. Neke se još nisu pomirile sa tom promenom. Interes za dečake je prikriven. Mnogo je smeha, šala, draženja i dvosmislenih izraza u vezi sa dečacima.

Dečaci: stidljivi su. Neprijatno im je kada su svučeni. Neprijatno im je i zbog čestih erekcija i mnogi žele zbog toga stalno da nose elastične kupaće gaćice. Seksualna aktivnost je skoro isključivo masturbacija. Kod nekih već nastupaju noćne polucije, drugi još nisu o tome ništa čuli.

14 godina
Devojčice: interesuju ih složeniji problemi razmnožavanja - abortusi, kontracepcija. Ne samo da same mnogo bolje razumeju seksualne aktivnosti, nego neke čak i pitaju kako se to objašnjava detetu.
Raste interes za društvene i moralne aspekte seksualnih aktivnosti: ljubljenje, milovanje, koliko smeju da dopuste dečaku. Utisci o tome su pre svega kvantitativni: "Ni za ruku me nije uhvatio." Mnoge devojčice se oslobode i postanu u društvu dečaka veoma samouverene i preduzimljive. Same o sebi izjavljuju da ih obuzme čudno osećanje pri gledanju erotičnih scena u filmu, ili kada ugledaju dečaka koji im se sviđa.
Dečaci: skoro svi dečaci imaju za sobom masturbacijsku praksu. Mnogi su već doživeli i noćne polucije. I jedna i druga uzrok su za zabrinutost, više puta uzrok za osećanje krivice. To je naročito izraženo kod onih koji o tome nisu ništa čuli od roditelja ili nemaju priliku o tome da raspravljaju sa vršnjacima.
Erotični interesi definitivno se usmeravaju ka devojčicama.

15 godina
Devojčice: još je i dalje jak interes za socijalne aspekte seksualnosti i moralna pitanja. Rasprave sa majkom (ako postoji zdrav odnos) mogu biti već toliko zrele, da su predmet njihovih interesa pitanja o tome kako možeš urediti seksualni život ako se ne udaš, o kontracepciji i o detaljima ljubakanja.

Dečaci: seksualni interesi još su usmereni. Stimulansi koji izazivaju seksualna nadraživanja još su specifičniji. Zanimanje za devojčice je društvenije i individualnije, manje anatomsko (zanimanje za samu devojku, želja za sastankom umesto interesa za grudi, noge itd. kao ranije).
Učestalost masturbacije raste.
Većina dečaka želi da su sami dok se oblače i kupaju. Seksualne šale pričaju se samo u muškom društvu.

16 godina
Devojčice: većina devojčica je dobro informisana o seksualnim događajima. Mnoge još ne znaju pravilno da povežu svoje informacije sa iskustvom i sopstvenim doživljajima. Većinom bi trebalo da su zrele u svom seksualnom i erotičnom doživljavanju, pa su pri izboru dečaka i u odnosima sa njim potpuno odgovorne.

Dečaci: zanimanje za devojke raste. Društveni kontakti sa devojkama i neki početni oblici seksualnih aktivnosti (ljubljenje, milovanje) postaju sve češći. Mnogi dečaci teško savladavaju svoj seksualni nagon i često masturbiraju. Bolji je uvid u seksualna zbivanja kod devojaka i odraslih.
Mnogi tek u tom uzrastu saznaju sve tačno o menstruaciji. Javlja se stav razumevanja prema seksualnim aktivnostima drugih ljudi.
 
Prim. dr. Ivica Ružička