Društvo za animaciju i razvoj dečjeg dramskog stvaralaštva zajedno sa partnerima: pozorištem iz Stokholma Pygméteatern, Udruženjem za afirmaciju dečijeg stvaralaštva Svitac i Švedskim institutom, 22. i 23. februara 2014. godine, od 10 do 14 časova, u Dečijem kulturnom centru Majdan, organizuje radionce senki pod nazivom PRED VAŠIM OČIMA.

Švedsko pozorište Pygméteatern, koje već trideset i pet godina realizuje radionice senki i zanimljive pozorišne projekte, provešće decu sa smetnjama u razvoju kroz magični svet drugačijeg pozorišnog izraza i na taj način pokušati da podstakne njihovu kulturnu i socijalnu inkluziju, ali i da ih uvede u igru svetlosti i senki i otkrije njihove nove talente.

Zanimljiv koncept  pozorišta senki  koji koristi elemente animacije, lutkarskog i interaktivnog pozorišta, pruža velike mogućnosti u radu sa decom na razvoju njihovog obrazovanja, kreativnog mišljenja, saznanja o procesu stvaranja jednog umetničkog dela, radu u koletkivu, ali i komunikaciji sa ljudima, odnosno publikom. Ovakav pristup definiše odnos prema deci, njihov ogromni značaj u društvu, promoviše rad na međuljudskim odnosima, poštovanju različitosti, podseća na veliku moć pozorišta i njihovu ulogu u razvoju kulture i edukacije mladih, sada ali i u budućnosti.

Dečiji kulturni centar Majdan, poznat po svojim zanimljivim aktivnostima i promovisanju drugačijeg umetničkog izraza,  prepoznao je dobru ideju i kvalitetan program koju su ponudili srpski i švedski partneri.
Projekat PRED VAŠIM OČIMA predstavlja samo početak aktivnosti, koje gore navedeni partneri,  planiraju da realizuju u narednom periodu.