U okviru programa Biznis mladih Srbije krajem decembra raspisan je treći konkurs za radne prakse upućen kompanijama i mladim nezaposlenim osobama sa teritorije Niša, Merošine, Doljevca, Gadžinog Hana, Leskovca, Novog Sada, Temerina, Beočina, Sremskih Karlovaca, Subotice, Sombora, Kanjiže, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Raške i Vrnjačke Banje. Cilj ovog programa je da se mladima omogući sticanje radnog iskustva, koje je jedan od ključnih uslova za zapošljavanje na savremenom tržištu rada.

Program radnih praksi namenjen je nezaposlenim osobama do 30 godina starosti, sa srednjim ili visokim stepenom stručne spreme. Praktikanti će pre obavljanja prakse proći kroz obuku za ulazak na tržište rada, kao i veštine potrebne za adaptaciju na radno okruženje. Mladi koji uspešno prođu obuku biće odabrani na osnovu potražnje poslodavaca. Nakon obavljene prakse u trajanju od dva meseca, praktikanti će dobiti uverenje o obavljenoj radnoj praksi od strane poslodavca i od strane programa Biznis mladih Srbije.

Svaki poslodavac koji uđe u program biće u mogućnosti da donese odluku o praktikantu koga angažuje na osnovu obavljenih intervjua. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova radne prakse. Od poslodavaca se očekuje da praktikantima dodele mentora koji će pratiti njihov rad i razvoj i pomagati im da što bolje odgovore na poslovne zadatke.

Sve kompanije zainteresovane za ovakvu vrstu podrške mogu da se prijave na konkurs do 31. januara 2013. godine, dok je konkurs za praktikante otvoren do 10. februara, a prijavljivanje se vrši putem sajta www.biznismladihsrbije.org

Program Biznis mladih Srbije pokrenut je kao partnerska inicijativa Smart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

O programu Biznis mladih Srbije

Biznis mladih Srbije je program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koja ima za cilj da – putem razvoja preduzetništva i radnih praksi – pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program podrazumeva umrežavanje poslovnog sektora s jedne, i mladih koji žele da unaprede svoj ekonomski položaj s druge strane. Realizuje se u četiri međuopštinska i međugradska partnerstva predvođena Nišem, Novim Sadom, Kraljevom i Suboticom. Niško partnerstvo sačinjavaju: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han i Leskovac; novosadsko: Novi Sad, Temerin, Beočin, Sremski Karlovci; subotičko partnerstvo čine: Subotica, Sombor i Kanjiža, a kraljevačko: Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Raška i Vrnjačka Banja.

Program se realizuje u saradnji sa organizacijama Eneca Niš, Sunce Kragujevac, predstavnicima Razvojnog fonda za mlade RFM Novi Sad, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Centrom za održivi razvoj Subotica, kao i sa Forumom poslovnih lidera i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj.

U okviru programa realizuju se radne prakse za nezaposlene mlade, s ciljem da im se omogući sticanje radnog iskustva, koje je jedan od ključnih uslova za zapošljavanje na savremenom tržištu rada.

Program obuhvata i podršku mladim preduzetnicima, kroz biznis mentorstva koje obezbeđuje Smart kolektiv, zatim pristup kreditima Erste banke pod povoljnim uslovima namenjenim mladim preduzetnicima (Superstep), kao i obuke i treninge Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih partnera.