Reči imaju težinu! A svaka napisana ili izgovorena reč u komunikaciji sa klijentima i zaposlenima može imati odlučujući uticaj na uspeh Vašeg poslovanja. Pomoću saveta stručnjaka usvojite ključna pravila za efikasnu usmenu i pisanu, internu i eksternu korespondenciju i pripremite se za različite poslovne situacije: Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku, Smernice za uspešnu komunikaciju za lidere u privatnom i javnom sektoru sa praktičnim uzorcima usmene i pisane komunikacije u Priručniku i na CD-u. Uverite se i sami!

Priručnik pruža konkretna uputstva sa primerima iz prakse za:

1. pisanu komunikaciju: poslovna pisma i mejlovi
2. komunikaciju sa strankama i poslovnim partnerima
3. komunikaciju sa nezadovoljnim klijentima
4. komunikaciju na poslovnim sastancima
5. pregovaračke strategije
6. protokolarnu praksu i pravila poslovnog ponašanja
7. javne nastupe i prezentaciju
8. komunikaciju na radnom mestu: sa zaposlenima i kandidatima
9. komunikaciju u timu
10. opominjanje zaposlenih
11. komunikaciju sa zaposlenima u slučaju prestanka radnog odnosa
12. komunikaciju sa medijima

Prateći CD sadrži više od 100 praktičnih modela:

1. govore za različite poslovne prilike
2. poslovne govore na engleskom jeziku
3. primere poslovnih mejlova
4. pripreme za razgovore sa zaposlenima
5. obaveštenja za zaposlene
6. obrasce za razgovor sa kandidatima za posao
7. obrasce za vođenje sastanka
8. izveštaje sa sastanka
9. žalbe i odgovore na žalbe
10. ponude i odgovore na ponude
11. raskid poslovne saradnje
12. izvinjenja klijentima
13. pripremu za javni nastup
14. najave i saopštenja za medije

Za kompletan sadržaj Priručnika i CD-a kliknite ovde.

Potražite narudžbenicu, kliknite ovde. Poručite odmah!