4. REGIONALNA KONFERENCIJA O ROBI ŠIROKE POTROŠNJE I MALOPRODAJI  održaće se 23. i 24. 9. 2013. u Beogradu u hotelu Metropol Palace, sa početkom u 9 časova. Kroz panel diskusije, predavanja i prezentacije vodeće kompanije i  stručnjaci predstaviće najintresantnije teme, iskustva, izazove i rešenja koja danas zaokupljaju ovu industriju. Konferenciju organizuje „Infoarena Grupa“.

Više nije pitanje koliko potrošači troše već kako to čine. Razvoj tehnologije je učinio potrošače snažnijima nego ikada i omogućio je poređenje proizvoda u celom svetu. Potrošački proizvodi i usluge nude „dobru vrednost za novac'' u posljednjih nekoliko godina, a potrošači su počeli da traže mnogo više od vrednosti. U sofisticiranim evropskim ekonomijama koje služe za primer, potrošači su u potrazi za proizvodima koji su „ekološki prijateljski“ sami po sebi ili potiču od društveno odgovornih kompanija. Potrošači ne traže nove proizvode već nova iskustva. Istraživanje koje je sprovela GIA  (Potrošači i trendovi u  maloprodaji 2011./2012.)  je pokazalo da kompanije vide inovaciju kao ključni faktor uspešne strategije na razvijenim tržištima.

Glavne teme dvodnevne konferencije biće:

•Potrebe za konsolidacijom i koncentracijom - izazovi i mogućnosti industrije robe široke potrošnje i maloprodaje, nekada  i sada.

•Inovacije i brandovi - inovativna istraživanja i strategija marketinga na tržištu robe široke potrošnje i maloprodaje.

•Kupac i programi lojalnosti - promene ponašanja kupaca i uloga vernosti programa kao deo marketinškog miksa.

Ovaj događaj namenjen je  stručnjacima iz područja prehrambene industrije i maloprodaje, predsednicima i članovima uprava prehrambene industrije i maloprodaje,  investitorima, savetnicima, predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave, pravnicima,  stručnim organizacijama, marketinškim i ostalim komunikacijskim agencijama,  direktorima i stručnjacima u području finansija za sektor prehrambene industrije i maloprodaje,  akademskoj zajednici, predstavnicima medija  i svim ostalim interesnim grupama koje učestvuju u procesu razvoja prehrambene industrije i maloprodaje.

Detaljne informacije o programu dostupne su na sajtu infoarena.biz