I za naručioce i za ponuđače novi Zakon o javnim nabavkama donosi drastične promene! Primenom novog Zakona o javnim nabavkama i stupanjem na snagu novih pravilnika koji regulišu postupanje na tenderima i izradu konkursne dokumentacije, značajno je promenjena celokupna procedura i sprovođenje sistema javnih nabavki.

Donošenjem novih propisa u praksi su ostala otvorena mnoga pitanja od suštinskog značaja, a i najmanja greška ili propust dovodi do obaranja tendera i eliminacije učesnika u postupku javnih nabavki!

Sa timom eksperata za Vas smo pripremili uputstva za sprovođenje promena po novom Zakonu sa osvrtom na njihov odraz na praksu. Poslujte sigurnije uz konkretne savete stručnjaka i saznanja koja će Vam biti obezbeđena na seminaru: PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI. Predavači: dipl. pravnik Nebojša Žugić, dipl. pravnik Marta Nađ Grubor, dipl. pravnik Valbona Samardžija i dipl. pravnik Duško Đukić

Seminar će biti održan u prostorijama Ustanove kulture Vuk, u multimedijalnoj sali, Bulevar kralja Aleksandra 77a, Beograd, 13. juna, od 10 do 16:30 h

Kroz predavanja na seminaru steknite:
- Objašnjenja i praktične smernice za Vaše nove obaveze u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama
- Odgovore na pitanja u vezi sa najbitnijim stavkama – konkursnom dokumentacijom i novim sistemom
sprovođenja tendera
- Uputstva za zaštitu prava ponuđača i nove zakonske korake naručilaca u skladu sa novim pravilima u
postupcima javnih nabavki

POSEBNE POGODNOSTI ZA POLAZNIKE SEMINARA:

• Postavite pitanja ili predstavite problem koji najviše utiče na Vaš svakodnevni rad! Već sada možete da ih pošaljete na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. kako bi bila prosleđena predavačima i detaljno
obrađena i razrešena na samom seminaru.

TEME SEMINARA:

1. Ukazivanje na najbitnije promene koje donosi novi Zakon o javnim nabavkama iz aspekta prakse i njihov uticaj na učesnike na tenderu

2. Uslovi i način sprovođenja najčešćih vrsta postupaka javnih nabavki po načelu novog Zakona
- Postupak javne nabavke male vrednosti
- Pregovarački postupak
- Otvoreni postupak
- Pitanja i odgovori

3. Sadržaj i novi obavezni elementi konkursne dokumentacije - Obavezna sadržina konkursne dokumentacije u zavisnosti od vrste postupka javne nabavke - Najbitnije razlike u odnosu na rad po starom Zakonu / Pitanja i odgovori

4. Nova regulativa u sistemu zaštite prava ponuđača i dalji koraci naručilaca u postupcima javnih nabavki
- Ponuđači - aktivna legitimacija i prava i obaveze u vezi sa zahtevom za zaštitu prava (sadržina, rokovi i način podnošenja zahteva)
- Naručioci - obaveze povodom uloženog zahteva ponuđača za zaštitu prava
- Nove nadležnosti, posebna ovlašćenja Republičke komisija i odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
- Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

1. Nebojša Žugić – pomoćnik direktora za pravne, finansijske i zajedničke poslove u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj
2. Marta Nađ Grubor – viši savetnik na poslovima normative, radnih odnosa i javnih nabavki u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj
3. Valbona Samardžija – šef sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove u Institutu za puteve a.d.
4. Duško Đukić – samostalni savetnik za poslove javnih nabavki u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj

Redovna cena seminara: 14 450,00 RSD + PDV
Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, kompletan materijal sa predavanja, kao i sertifikat, piće i posluženje. Kako bi se obezbedila najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.