U Hanoveru 2014, Simens će predstaviti rešenja koja integrišu sve faze lanca vrednosti u proizvodnoj industriji, koje upravljaju infrastrukturom u gradovima na inteligentan i dobro promišljen način, i utiru put ka održivom snabdevanju energijom. Na ovogodišnjem sajmu u Hanoveru, Simens će pokazati kako tehnologije orijentisane ka budućnosti mogu dovesti do napretka u automatizaciji, elektrifikaciji i digitalizaciji povezivanjem podataka, softvera i industrijskog hardvera. Simens prezentacija na sajmu u Hanoveru fokusirana je na uspostavljanje pravog tehnološkog kursa za proizvodnju budućnosti. 

• Integrisane tehnologije kao što su Potpuno integrisana automatizacija i Integrisani pogonski sistemi pomažu u ostvarivanju konkurentske prednosti za industriju
• Digitalna Enterprise platforma kao osnova za Industrije 4.0
• Usluge vođene podacima unapređuju dostupnost, produktivnost i efikasnost
• Potpuno integrisana energija obezbeđuje bezbednu i ekonomičnu distribuciju energije
Napredak tehnologije, infrastrukture i poslovnih modela stalno postavlja nove izazove za sve nas i otvara pitanja šta će nam budućnost doneti i na koji način možemo da održimo prednost u globalnoj konkurenciji.

"Unapređenje digitalizacije,umrežavanje i konvergencija koji se odvijaju između virtuelnog i realnog sveta presudni su pokretači za proizvođačku industriju. Kompanije se sve više okreću inovativnim i integrisanim tehnologijama u pokušaju da ojačaju svoju konkurentsku poziciju", rekao je Anton S. Huber, direktor divizije Simens Industrija Automatizacija, na konferenciji za novinare uoči ovogodišnjeg sajma u Hanoveru.

Pored novih proizvoda za svoje Integrisane pogonske sisteme (IDS) i portfolio Potpuno integrisana automatizacija (TIA), kompanija će takođe predstaviti svoje nove "Usluge vođene podacima" bazirane na prikupljanju, analizi i evaluaciji proizvodnih podataka. Pod parolom "Uradi pravu stvar", Simens štand omogućiće pregled svog portfolia svim klijentima iz raznih sfera industrije. Njegov integrisani pristup modernoj industrijskoj proizvodnji ogleda se u postavci štanda, koja pokriva čitav razvoj proizvoda i proces proizvodnje u pet faza od dizajna, planiranja i inženjeringa do izvršenja i usluga, svaka sa sopstvenom namenski istaknutom izložbom koja predstavlja niz novih proizvoda i rešenja. U isturenom delu štanda pod nazivom "Forum budućnosti" Simens će prezentovati istraživačke teme iz svih oblasti delatnosti kompanije, istovremeno nudeći posetiocima uvid u budućnost.

“Sve veći obim i složenost procesa automatizacije dovešće do naglog rasta budućih troškova inženjeringa. Koristeći TIA portal, korisnici mogu stalno smanjivati ove troškove kroz uvođenje doslednog održavanja podataka i intuitivnog navođenja korisnika. Softverska podrška inženjering procesa ostaje jedna od najvažnijih poluga produktivnosti za industriju", ističe Huber. "Sa TIA portalom, korisnici su u mogućnosti da pretvore povećanja produktivnosti ostvarena dodatnom automatizacijom u opipljiv odnos troškovi - korist".

U okviru svog koncepta "Integrisani pogonski sistemi" (IDS), koji je predstavljen prvi put na prošlogodišnjem sajmu u Hanoveru, Simens prezentuje nove komponente, kao što je njegov Sinamics G110M regulator frekvencija, koji sa Simogear motorima postiže maksimalnu efikasnost u primeni. "Naš pristup integrisanog pogonskog sistema, optimizovanog za svaku primenu, nudi opipljivu korist za naše klijente u širokom spektru različitih industrija. Inženjeringom pogonskog sistema u TIA portalu, na primer, naši klijenti mogu da smanje vreme razvoja za 30 odsto. Besprekorna integracija povećava dostupnost aplikacija i postrojenja do čak 99 odsto, a istovremeno dovodi do uštede kod troškova održavanja i do 15 odsto", rekao je Ralf-Michael Franke, generalni direktor Simens divizije Pogonske tehnologije.

Simens je takođe proširio svoju ponudu onoga što naziva "Usluge vođene podacima", kao što je kontinuirano prikupljanje i analiza procesnih i proizvodnih podataka u realnom vremenu. Ovo omogućava da se budući razvoj događaja izračuna i izvedu ispravne odluke za proizvodnju. Kroz selektivno prikupljanje podataka i njihovu smislenu analizu, ponuđene usluge, kao što je "Analitika energije", omogućiće opipljive uštede energije. Prikupljanje i analiza relevantnih podataka omogućavaju korisnicima da brzo reaguju na habanje materijala i druge faktore koji utiču na prekid, planiranim preventivnim radom na održavanju, čime se sprečavaju skupi neplanirani zastoji proizvodnje i velika šteta. Treća oblast fokusa su integrisana rešenja u oblasti Usluga industrijske bezbednosti, koja pomažu u zaštiti opštih informacija i tehnologija industrijskih postrojenja od sajber napada iz eksternih izvora, kao i od internih grešaka.