Od 01. aprila u primeni je novi Zakon o javnim nabavkama! Dokumentacija definisana naknadno donesenim podzakonskim aktima propisuje drastične promene i za naručioce i za ponuđače! Novi Zakon donosi značajne promene u sprovođenju postupaka javnih nabavki u praksi!

Samo neke od promena odnose se na:

- Nove zahtevne postupke i strogo formalne procedure sačinjavanja i popunjavanja
    konkursne dokumentacije
 - Strogo sprečavanje korupcije i sukoba interesa kroz nova pravila i uslove sprovođenja postupaka
 - Pojačanu kontrolu planiranja i postupaka javnih nabavki
 - Nova pravila u vezi sa objavljivanjem konkursne dokumentacije i uvođenje obaveze objavljivanja u
    postupcima javnih nabavki male vrednosti

Za neispunjavanje zakonom propisanih obaveza za naručioce su predviđene kazne i do 1 500 000 dinara,
a za ponuđače, pored milionske kazne, i status negativne reference na tenderima!

Pronađite praktične savete i nacrte neophodnih dokumenata na jednom mestu:


NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Tumačenje zakonskih obaveza, gotovi modeli i praktična uputstva za izradu konkursne dokumentacije
za javne službe, privredna društva i preduzetnike – u Priručniku sa CD-om

Autori: dipl. pravnik Nebojša Žugić, dipl. pravnik Marta Nađ Grubor i dipl. pravnik Duško Đukić

Priručnik sa CD-om Vam obezbeđuje:

- Potpuna i postupna tumačenja Vaših novih zakonskih obaveza!
- Već gotove predloge modela dokumenata i neophodnih akata!
- Rešenja konkretnih problema iz prakse pre nego što oni postanu poslovna realnost!

Razrešite nedoumice na vreme i pronađite sigurnost za Vaše dalje poslovanje! Poručite odmah!
Narudžbenicu pronađite u prilogu mejla ili kliknite ovde!

Detaljan sadržaj Priručnika pogledajte ovde.