Javni poziv za učešće na treningu prepoznavanja pokazatelja teškoća u mentalnom zdravlju i pružanja prve podrške mladima u riziku, realizovanja obuka i drugih neformalnih edukativnih aktivnosti u cilju prevencije mentalnog zdravlja, ukazivanja na diskriminaciju mladih sa problemima u oblasti mentalnog zdravlja, informisanja o tome koje još sisteme podrške mladi mogu da pronađu.Tokom trajanja treninga, učesnici/ce će imati priliku da steknu i unaprede znanja u oblasti prepoznavanja pokazatelja teškoća u mentalnom zdravlju, pružanja prve podrške mladima u riziku, realizovanja obuka i drugih neformalnih edukativnih aktivnosti i ukazivanja na diskriminaciju mladih sa problemima u oblasti mentalnog zdravlja. Učešće na projektu je besplatno, a odabrani učesnici/ce imaće podršku mentora – psihoterapeuta sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladima, pri realizaciji radionica za mlade na temu mentalnog zdravlja u njihovim lokalnim zajednicama.

Trening se održava od 10. do 16. juna 2022.godine u Beogradu. Odabranim učesnicima i učesnicama će biti pokriveni troškovi prevoza, smeštaja i hrane.

Ovaj trening neće od omladinskih radnika napraviti psihoterapeute, već će im omogućiti da reaguju kada im se mladi obraćaju za pomoć u kontekstu mentalnog zdravlja (kao ljudima od poverenja), tako da budu prva linija podrške, ali i da budu oni koji zagovaraju prava mladih u riziku.

Uslov za prijavu jeste da osoba ima do 30 godina, kao i da kontinuirano rade sa mladima (npr. nastavnici, socijalni radnici, omladinski lideri itd.). Takođe, potrebno je da osoba bude zainteresovana za rad i sticanje znanja u oblasti mentalnog zdravlja.

Prijave su otvorene do 29. maja do 23:59h. Svi prijavljeni kandidati će biti obavešteni o rezultatima selekcije.

Javni poziv za trening ,,Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz omladinski rad" raspisuje Grupa ,,Hajde da...", u okviru istoimenog projekta koji je podržan od strane Saveta Evrope kroz Evropsku omladinsku fonadaciju (EYF). Trening ima za cilj da omladinski radnici iz različitih delova Srbije razviju i unaprede znanja i veština:

O TRENINGU

ZA KOGA JE OVAJ TRENING?

Omladinske radnike/ce (do 30 godina) - Pod pojmom omladinski radnik/ca ne podrazumevamo samo osobe koje se profesionalno bave omladinskim radom, već i sve one osobe koje kontinuirano rade sa mladima, na primer: nastavnici/e, socijalni radnici/e, zaposleni u kancelarijama za mlade itd. Osobe zainteresovane za rad i sticanje znanja u oblasi mentalnog zdravlja.

OBAVEZE UČESNIKA

Učesnici su u obavezi da prisustvuju svim danima treninga u kontinuitetu od 10. do 16. juna 2022. godine u Beogradu. Nakon realizacije treninga, od učesnika/ca se očekuje da realizuju radionicu na temu mentalnog zdravlja za mlade u njihovim lokalnim zajednicama. Učesnici će radionice kreirati na osnovu stečenog znanja i smernica dobijenih tokom treninga. Takođe, tokom procesa  pripreme i realizacije radionica, učesnici će imati punu podršku projektnog tima.

GDE I KADA?

Datum održavanja treninga: od 10. do 16. juna 2022. godine
Mesto: Beograd

Učesnici će tačne informacije o lokalciji smeštaja i agendi treninga dobiti nakon izvršene selekcije učesnika i potvrde učešča.

Troškovi puta (autobuske ili vozne karte), hrane, smeštaja i radnog materijala su pokriveni od strane organizatora.

Pravo na učešće u projektu imaju svi omladinski radnici/e bez obzira na pol, rod, nacionalnu ili etničku pripadnost itd. Pri selekciji učesnika osnovni kriteriijum jeste kvalitet popunjene prijave.
Učešće na treningu i nastupima jeste besplatno. Troškovi puta (autobuske ili vozne karte), hrane, smeštaja i radnog materijala su pokriveni od strane organizatora.

Svi učesnici koji budu prisustvovali svim danima treninga i realizovali radionice o mentalnom zdravlju u njihovim lokalnim zajednicama, dobiće sertifikat.

Projekat je podržan od strane Saveta Evrope, a kroz Evropsku omladinsku fondaciju (EYF).