Kako upravljati teškim, problematičnim i konfliktnim zaposlenima
U svakoj firmi ili timu postoji makar jedan „težak“ zaposleni koji narušava radnu atmosferu. Takvi zaposleni su nemotivisani, nefleksibilni, ne donose željeni rezultat i imaju negativan efekat na čitav tim! Kako da kao lider odgovorite na delikatne situacije sa zaposlenima i profesionalno se postavite? Kako da uspostavite kontrolu, autoritet i jasna pravila? Kako da sprečite sukobe i manipulacije? Kako da uspostavite poverenje i napravite dogovore o obavezujućim ponašanjima i ciljevima?

Zbog velikog interesovanja, po četvrti put organizuje se seminar sa iskusnim trenerom poslovnih veština koji poseduje višegodišnje praktično HR iskustvo na liderskim i ekspertskim pozicijama u vodećim kompanijama na našem tržištu. Na seminaru  u direktnoj interakciji sa predavačem polaznici će dobiti odgovore i rešenja za konkretne situacije sa kojima se susreću u praksi: Uspešno upravljanje teškim, problematičnim i konfliktnim zaposlenima

Predavač: Nikolina Milosavljević, dipl. psiholog, sa dugogodišnjim iskustvom rada u sektoru ljudskih resursa, na liderskim pozicijama u okviru regrutovanja i selekcije zaposlenih u kompaniji IDEA, kao i na ekspertskim pozicijama u edukaciji i razvoju talenata u kompaniji TELENOR

Seminar će biti održan u hotelu Falkensteiner, Bul. Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd
27.06.2018, od 10:30 do 14:30 h
    
Ovaj seminar pruža:

Alate i savete za upravljanje, suočavanje i komunikaciju sa „teškim“ zaposlenima:

Stručni predavač pružiće konkretne savete kako da se reše situacije sa zaposlenima koji pružaju otpor, često odsustvuju sa radnog mesta i imaju nedostatak sposobnosti, i kako da lideri zaštite sebe i svoj tim od negativnih efekata takvih kolega.
   
Tehnike profesionalne komunikacije u slučaju delikatnih situacija:
   
Kako definisati jasnije dogovore sa zaposlenima i orijentisati ih na ciljeve.
   
Tehnike za sprečavanje sukoba:
   
Kako sprečiti sukobe i kako da razviti i iskoristiti potencijale „teških“ zaposlenih i uklopiti ih u tim.

TEME SEMINARA:

„Teški“ zaposleni i upravljanje delikatnim situacijama

- Nedostatak veština i nedostatak motivacije
- Destruktivno poslovanje sa kolegama i pretpostavljenima
- Otpor, izgovori, neznanje
- Nasilje i sukobi
- Odsustvovanja i bolovanje
- Nedostatak svesti o postojanju problema

Alati za rad sa teškim zaposlenima

- Jasna komunikacija i tehnike vođenja razgovora
- Kritika, povratne informacije i procene
- Prihvatanje i poštovanje
- Jačanje liderskog autoriteta
- Uspostavljanje jasnih pravila i postavljanje ograničenja
- Reagovanje na otpor
- Razbijanje sukoba i sprečavanje manipulacija
- Mere za uspostavljanje poverenja

Poboljšanje rezultata

- Identifikovanje i iskorišćenje potencijala zaposlenih
- Motivacija i promena
- Prava osoba na pravom mestu
- Dogovori o obavezujućem ponašanja i ciljevima
- Dosledno sprovođenje odluka

Poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima“, sa 50 gotovih modela HR dokumenata u Word formatu!     

Cena seminara: 15.600,00 RSD + PDV

Cena seminara sa zbirkom: 26.310,00 RSD + PDV (10% popusta na „Zbirku praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima”).

*Za drugog i svakog narednog polaznika iz organizacije popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje. Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Rezervišite svoje mesto na seminaru:

- poslati popunjenu narudžbenicu iz priloga faksom ili mejlom ili prijave preko sajta ovde

- pozovite nas telefonom: 011 329 2963 & 060 329 2963