KA ODGOVORNOM STEM OBRAZOVANjU
U Beogradu je 22. i 23. februara održana konferencija posvećena unapređenju nastave prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike, uz učešće 50 govornika i oko 150 učesnika iz deset evropskih zemalja. Centar za promociju nauke je u petak i subotu, 22. i 23. februara, u Beogradu organizovao međunarodnu konferenciju pod nazivom „Ka odgovornom STEM obrazovanju”, koja je bila posvećena nastavi objedinjenih STEM predmeta, odnosno prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike (eng. STEM: science, technology, engineering and mathematics). Konferencija je održana kao finalni događaj projekta Scientix u Srbiji, u kome Centar ima ulogu nacionalne kontakt tačke.

Konferenciju je otvorio Dr Saša Stojanović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za digitalizaciju u prosveti i nauci, koji je istakao da Ministarstvo stavlja fokus na praćenje stanja u STEM oblastima i kreiranje potrebne reforme na nivou nacionalnog programa nastave i učenja. Konačni cilj su savremeni programi koji obezbeđuju uslove za razvoj i sticanje funkcionalnih znanja.

Nakon toga, učesnicima se obratila Agueda Gras Velaskez, koordinator projekta ispred briselskog European Schoolnet-a. Ovu organizaciju su osnovala 34 evropska ministarstva prosvete okupljena oko zajedničkog cilja - uvođenja inovacija u nastavu. Agueda je govorila o tome da je STEM svuda oko nas i da često nismo ni svesni koliko nauka, inženjerstvo, tehnologija i matematika doprinose kvalitetu našeg života. Takođe, ona je naglasila da danas ne možemo u potpunosti da predvidimo kako će izgledati poslovi budućnosti i da je važno da pripremimo učenike na adekvatan način za ono što će ih sutra očekivati. Shodno tome je prepoznat ogroman doprinos nastavnika u ovom procesu i kreiran je projekat Scientix koji pruža podršku edukatorima koji mogu razmenjivati svoje prakse i iskustva iz učionice, ali i naći veliki broj alata, resursa za nastavu, seminara i dr.

Na konferenciji su učesnici, pre svega učitelji i nastavnici iz cele Srbije, imali priliku da saznaju više o različitim primerima dobrih praksi od svojih kolega iz Evrope, kao i od nastavnika - ambasadora projekta Scientix u Srbiji. Kako učenici mogu učiti matematiku kroz pravljenje stripova ili kako se deca sa posebnim potrebama mogu uključiti u STEM discipline kroz primere naučnika sa posebnim potrebama.

Prisutni su mogli čuti više i o tome kako će izgledati učionica budućnosti i koliko je važno da naučimo naše đake da budu kreativni, da umeju da iskažu svoje ideje i da saradjuju, jer kao što je Ivan Velton Ficvoter, profesor sa Triniti Univerziteta u Dablinu rekao, „budućnost sveta je danas u učionici”.