Održavanje emajliranog, tefloniziranog i inox posuđa
Da bi vaše posuđe imalo dug vek upotrebe, preporučujemo vam da se pridržavate sledećih saveta:

Za dugotrajnost emajliranog posuđa potrebno je slediti sledeća uputstva:
 • Pažljivo manipulisati posudom i ne dozvoliti da dođe do mehaničkog oštećenja.
 • Ne smete ostaviti ili zaboraviti praznu posudu na uključenom grejnom telu jer ćete je tako trajno oštetiti.
 • Ukoliko zbog nepažnje dođe do zagorevanja hrane ne koristiti oštre predmete već posudu potopiti u toplu vodu, malo sačekati i uobičajenim sredstvima za pranje otkloniti zagorele naslage.

Za dugotrajnost tefloniziranog posuđa potrebno je slediti sledeća uputstva:

 • Pre prve upotrebe posudu oprati, osušiti i unutrašnju površinu premazati tankim slojem masti ili ulja.
 • Pripremati hranu na srednjim ili niskim temperaturama, 180-200˚C.
 • Izbegavati direktno zagrevanje posude na visokim temperaturama, već je uvek postepeno zagrevati do željene temperature.
 • Koristiti plastičan ili drveni pribor za mešanje. Izbegavati metalni pribor ili ga koristiti veoma pažljivo.
 • Nikada ne seći meso direktno u posudi.

 • Izbegavati pranje oštrim predmetima i abrazivnim sredstvima za čišćenje.

Za dugotrajnost inox posuđa potrebno je slediti sledeća uputstva:

 • Inox posude ne koristiti za visoko koncentrovane rastvore koji služe za pripremu zimnice.
 • Ukoliko dođe do zagorevanja u posudu je dovoljno sipati malo tople vode i ostaviti da odstoji ili prokuvati.

 • Fleke od krečnjaka ili belančevina dovoljno je preći običnim voćnim sirćetom dok ne nestanu.

 • Visoko polirane površine treba nakon ispiranja toplom vodom odmah mekanom krpom obrisati kako bi imale sjaj.

 • Nikada ne upotrebljavati čelične žice ili abrazivna sredstva za čišćenje.

 • U slučaju da pripremate hranu na plinskom štednjaku koristiti najnižu toplotnu snagu.

 • Ukoliko para izlazi ispod poklopca dovod energije smanjiti dok se poklopac ne umiri.

 • Ukoliko je Vaša posuda opremljena žičanim, metalnim ručicama, treba znati da se one greju, pa preporučujemo upotrebu rukavica ili drugih pomoćnih sredstava.

 • Ukoliko je Vaša posuda opremljena termokontrolorom, preporučujemo da proces pripremanja hrane obavljate kada je pokazivač u zelenom polju termokontrolora. Na taj način uštedećete energiju.