EKO KUĆA - magazin za eko kulturu i arhitekturu
Redakcija magazina EKO KUĆA je pokrenula Prvi srpski magazin za eko arhitekturu i kulturu, koji je tematski i dizajnerski koncipiran tako, da obuhvati široku i izuzetno interesanstnu oblast eko arhitekture i odgovarajućih segmenata kulture i života, i zadovolji visoke profesionalne, stručne i edukativne kriterijume koji su prihvatljivi i razumljivi širokom rasponu čitatelja i njihovim interesovanjima.

Prvim brojem, specijalnim izdanjem EKO KUĆA, autora Mr.Vladimira Lovrića d.i.a - jednog od osnivača ekološkog i solarnog pokreta na našim prostorima sa realizovanih preko 1000 eko solarnih kuća u Srbiji, ex Jugoslaviji i svetu - kroz širok pristup su obuhvaćeni gotovo svih aspekti ekološke, održive i energetski efikasne arhitekture uz upotrebu tradicionalnih ali i najsavremenijih tehnologija građenja i materijala, uz korišćenje svih vidova obnovljivih izvora energije.

Izuzetnim prijemom kod profesionalnog i šireg čitateljstva, i uz veliku medijsku propraćenost, ovo specijalno izdanje je na najbolji način najavilo buduće redovno i kvartalno izlaženje magazina - januar, april, jul, oktobar.

Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA će Vas celovito informisati o najnovijim svetskim i domaćim saznanjima, projektima, realizacijama, materijalima, proizvodima i uslugama iz svih segmenata eko arhitekture, kao i tradicionalnim načinima eko građenja i upotrebe klasičnih i prirodnih materijala i tako posvećuje posebnu pažnju odgovorima na pitanja: kako graditi ekološke i zdrave zgrade, kako graditi energetski efikasne kuće . . ..
       
Uz primenu odgovarajućih ekološki zdravih materijala, proizvoda i tehnologija; kako u arhitektonskim objektima primenjivati sisteme koji koriste obnovljive izvore energije; kako reciklirati materijale, koji sve elementi, uređaji i aparati omogućavaju smanjenje ukupne potrošnje u zgradama, a koji proizvodi i elementi omogućavaju povećanje komfora i uslova savremenog života uopšte.

Praktičnim savetima, idejama i primerima pokušaće da Vam otkriju na koje sve načine je moguće ostvariti velike uštede energije u stanovima, kućama ili poslovnim prostorima, bez razlike da li se radi o gradnji novih objekata ili eko energetskoj rehabilitaciji postojećih zgrada.

Takođe namera im je da uspostavr dijalog projektanata, graditelja i investitora i započnu posao ''ozelenjavanja'' naših kuća, užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i našeg života.

Teme koje čine život zdravijim, lepšim i sadržajnijim, a odnosi se na eko umetnost, zdrav eko život, eko dizajn i enterijer, medicinu stanovanja, eko oaze... i druge srodne sadržaje koji nas uvode u svet ekološkog, energetskog i održivog načina razmišljanja i odnosa prema životu, takođe će biti sastavni deo svakog narednog broja.

Zato, bezuslovno prihvatimo ekološku opciju, kao još jedan putokaz prema budućnosti, i setimo se poruke Antoana de Sent-Egziperija: "Mi ne nasleđujemo svet naših predaka, mi ga pozajmljujemo od naše dece”. . . ..