Izložba Valentine Savić "Čas domaćinstva: I'll show you mine if you show me yours" održaće se od 06 – 25. oktobra 2023. u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Кustoskinja izložbe: Jelena Popović, viša kustoskinja MPU, Beograd. Svake subote u 13 sati, tokom trajanja izložbe, biće organizovana vođenja za publiku. Kustostkinja Jelena Popovic je u katalogu napisala da je ova izložba umetnice Valentine Savić "Potraga za ženskim pismom u porcelanu, izložba Čas domaćinstva- I'll show you mine if you show me yours izabrana je od strane Saveta Salona savremene primenjene umetnosti MPU, posle javnog konkursa, kao deo izlagačkog programa Muzeja primenjene umetnosti za 2023. godine. Velike multimedijalne keramičke instalacije strukturirane su po konceptualnim celinama i prate nekoliko faza u stvaralaštvu Valentine Savić. Na izložbi će biti prikazana nova produkcija radova, namenski rađena za ovu izložbu, ali i predmeti umetnice iz Zbirke Muzeja primenjene umetnosti kao i neki stariji referentni radovi.

Polazeći od poststrukturalističkih feminističkih teorija, izložba dr umetnosti Valentine Savić, Čas domaćinstva: I'll show you mine if you show me yours, se bavi temom ženskog rukopisa u keramici i sa tog polazišta razmatra pitanja predrasuda, slobode, institucionalnih kanona, potrošačkog društva, tradicije i rodnih uloga. Već više od dve decenije Valentina neguje svojevrstan pristup keramici,  balansirajući između skulpture i dizajna, razvija svoja istraživanja i promišljanja u porcelanu. Problematizujući savremene društvene fenomene, stvara sopstveni mizanscen koristeći duboko intimne motive, filozofsku misao i jezik rodne umetnosti. Izloženi predmeti, od objekata svakodnevnice do keramičkog industrijski proizvedenog pisoara, metaforički referiraju i problematizuju društvene fenomene i rodne uloge, ističe u tekstu kataloga kustoskinja izložbe Jelena Popović.

Valentina Savić je rođena 1970. godine u Prizrenu, RS. Diplomirala je 1998. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku keramika. Od 1998. do 2000. godine bila je stipendista grčke vlade za specijalizaciju na Fakultetu likovnih umetnosti u Atini, na Odseku za vajarstvo. Magistrirala je 2007. i doktorirala 2023. godine na Odseku keramika FPU, u Beogradu. Aktivno izlaže od 1996, članica je Udruženja likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije (ULUPUDS) od 1998. i Međunarodne akademije keramike (Interantional Academu of Ceramics/ IAC od 2019. godine. Realizovala je 16 samostalnih izložbi i učestvovala na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivana za svoj rad. Živi i radi u Beogradu.

Organizator: Muzej primenjene umetnosti, Beograd
Otvaranje izložbe: petak, 6. oktobar 2023. godine, u 19 časova