Radionica grafike
Radionica grafike je projekat osmišljen sa ciljem da se mladi upoznaju sa osnovnim principima grafike u likovnoj umetnosti u teorijskom i praktičnom smislu. Program radionice grafike sastoji se od više programskih tema u zavisnosti od starosne grupe polaznika. Radionica je namenjena svim starosnim grupama korisnika, a prvenstveno je namenjena deci školskog uzrasta, od 7 do 19 godina.
Na radionici grafike, polaznici se upoznaju sa tehnikama visoke i duboke štampe: monotipija, linorez, linogravura, suva igla, bakropis, akvatinta. Starosne grupe polaznika su raspoređene u skladu sa težinom savladavanja određene tehnike.

Tokom 2013. godine započeta je saradnja između Centra za likovno obrazovanje-Šumatovačka i OŠ Dragan Lukić na Bežanijskoj kosi, koja se nastavila na obostrano zadovoljstvo i 2014. godine.

Kao rezultat uspešne saradnje je izložba radova učenika OŠ Dragan Lukić u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka u Galeriji Stepenište, ulica Šumatovačka br. 122, organizovana u periodu od 20. novembra do 27. novembra 2014. godine.

Na radionici, učenici od 5. do 8. razreda OŠ Dragan Lukić upoznali su se sa opštim pojmovima grafike u teorijskom uvodu, a potom su dobili praktičan zadatak da oslikaju cinkane pločice uljanim bojama i nakon izrade crteža pločice odštampaju na grafičkoj presi. Takvi otisci zovu se monotipije i nemaju tiražni karakter, ali pružaju širok dijapazon kreativnih mogućnosti u grafičkom izražavanju. Ovom prilikom, deca su prišla izradi otiska na eksperimentalan način, koristeći sve raspoložive materijale tokom radionice. Prilikom prvog upoznavanja sa izradom otisaka na grafičkoj presi deci je dopuštena slobodna igra sa temom koju će predstaviti na svom radu, dok bi kasnije, dobijali različite teme na koje su odgovarali na sebi svojstven način.

Radionice grafike su vodile: Jelena Damnjanović, autorka i voditeljka radionice, Maša Milenković, saradnik-grafičar na radionici, i Žaklina Krstić, likovni pedagog i nastavnica likovne kulture OŠ Dragan Lukić.

Radionicu su posetili i svi oni koji su bili zainteresovani da vide radnu atmosferu, a to su Danijela Rančić, stručna saradnica za programe u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka, angažovana za komunikaciju i saradnju između dve ustanove, kao i nastavnici pojedinih predmeta u školi koji su se i sami oprobali u štampanju svog prvog otiska.

Sve vreme, tokom radionica grafike, na licima dece bila je prisutna radoznalost i uzbudljivo iščekivanje odštampanog otiska sa druge strane prese. Takvi momenti su od neprocenjive vrednosti za razvoj kreativnog načina razmišljanja kod dece. Kako su se sve više upoznavali sa tehnikom, sve se više oslobađala njihova kreativnost. Većina dečjih otisaka sadrži intezivne kolorističke nanose boje, prisustvo forme i oblika, linijskog crteža, kolaža i teksture koja je postignuta uz pomoć mreža koje ostavljaju bogat reljef na površini papira. Na radovima je prisutna igra istraživanja boja i oblika u svetu zakona koje grafika ima. Postignuti otisak ima funkciju slike i grafike jer poseduje elemente suvog otiska cinkane ploče i slikane elemente koji zajedno grade nov i originalan pristup u kreiranju umetničkog dela. Kao rezultat, nastao je veliki broj otisaka radova koji su predstavljeni na ovoj izložbi.

Iskustvo i saradnja koju smo ostvarili sa OŠ Dragan Lukić otvorila nam je mogućnosti da radionicu grafike približimo svima koji su zainteresovani da upoznaju nove i za njih teško dostupne tehnike. Naša želja je da pružimo što većem broju dece nova iskustva i omogućimo im da se izraze u tehnikama sa kojima se do sada nisu sreli. Voleli bismo da učinimo da radionica grafike putuje i da radimo sa decom koja nastavu pohađaju u nerazvijenim krajevima Srbije i u kojima su mogućnosti za kreativno obrazovanje dece male.

Radionica grafike pruža deci i odraslima širu edukaciju u likovnom obrazovanju, praktičnu primenu stečenog znanja i oslobađanje kreativnosti kroz upotrebu praktičnih veština stečenih tokom radionice. Zato se i najveći značaj ovog projekta ogleda upravo u tome što doprinosi oslobađanju visokog stepena umetničke slobode i to na način koji nije bliže dostupan i blizak učesnicima u radionici.

Autorka i voditeljka radionice Grafike:

MA Jelena Damnjanović,
Master grafičarka, samostalna umetnica