Pred 45. rođendan „Škozorišta“ u četvrtak, 27. 10. sa početkom u 18 časova, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka (Zaprokul) biće organizovana promocija istraživanja i prateća izložba Retrospektiva i Perspektiva. Efekti kulturne participacije. Ovo značajno istraživanje Zaprokula posvećeno je važnosti inovativnih programa namenjenih deci i mladima i važnosti učestvovanja u kulturi  u detinjstvu. Istraživanje Efekti kulturne participacije ali i čitav niz drugih istraživanja Zaprokula pokazala su da su programi „Škozorište“ (1977 – 2006) i „Školigrica“ (1981 – 2006) koje je realizovao Centar za kulturu Stari Grad u Beogradu predstavljali inovativne prakse podsticanja kreativnog pristupa razvoju dece i mladih.

Zaprokul svojim istraživanjima pristupa mladima na nov i inovativan način, želeći da ih zainteresuje za kulturu i prikaže im nove perspektive. O programima namenjenim deci i mladima, o njihovoj kulturnoj participaciji i istraživanju Efekti kulturne participacije na predstavljanju istraživanja i otvaranju izložbe govoriće:

dr Ružica Rosandić, nekadašnji istraživač Zaprokula; Ljubica Beljanski – Ristić, spiritus movens „Škozorišta“, „Školigrice“ i BITEF Polifonije; dr Biljana Jokić, istraživač Zaprokula.

U razgovoru će učestvovati i nekadašnji polaznici „Škozorišta“, a konferansije ovog razgovora biće dr Maša Vukanović, istraživač Zaprokula.

Publici će biti prikazan film Efekti kulturne participacije. Retrospektiva i Perspektiva nastao od materijala prikupljenih tokom istraživanja „Efekti kulturne participacije“.