Projekat Tradicija kao kriterijum koji je podržalo  Ministarstvo kulture Republike Srbije a realizuje ULUPUDS,  autorke Dijane Milašinović Marić zamišljen je kao dugoročno promišljanje o izvornoj narodnoj tradiciji koja se kritički posmatra i preuzima kao podsticaj i inspiracija. Zamisao je da se tokom nekoliko godina mapiraju srpske regije, lokaliteti i područja, biraju izvorni motivi koje bi umetnici raznolikih interesovanja i senzibiliteta slobodno pretočiti i interpretirati u svojim radovima. Cilj je da se na studiozan i vremenu odgovarajući način uoče potencijali, bogatstvo, posebnosti i ispoljavanja baštine naroda koji se razvijao i opstojavao u svakovrsnim uslovima i uticajima uvek nastojeći da očuva sopstveno biće. Izložba traje od 11 – 28. decembra 2023. Na prvoj izložbi projekta Tradicija kao kriterijum četrnaestoro pozvanih umetnika usmereno je ka izvornim oblicima srpskog nasleđa na Кosovu i Metohiji, kako bi sopstvenim umetničkim iskazom ostvarili komunikaciju sa tradicijom.

Umetnici raznolikih obrazovanja, poetika i specijalizacija sa entuzijazmom i obuhvaćeni žarom izazova dali su kompleksne odgovore, tražeći podsticaj, inicijalnu nit kojom bi pokrenuli stvaralački proces. Većina autora je namenski radila dela za izložbu a ima i onih čiji opus po sebi inicijalno sadrži vidnu komunikaciju sa tradicijom u najširem smislu spona sa njenim znakovnim, asocijativnim, simboličnim značenjem.

Pozvani umetnici:  Aleksandra Bogićević, Daliborka Đurić, Dragana Nikolajević, dizajnerke tekstila i savremenog odevanja, Ana Miljković, mozaičarka, Valentina Savić, keramičarka, Darko Кuzmanović,  Đorđe Arnaut,  Željka Momirov, Ivana Milev, vajari, Đorđe Alfirević, arhitekta, Lidija Živković, konceptualna umetnica, Zoran Borenović, dizajner, Marjana Borenović, Tamara Zečević, dizajnerke nakita i filološkinja Ivana Bašić.

11 – 28. decembar 2023.
Galerija „Anastas“ MPU

Autorka projekta i kustos izložbe: Dijana Milašinović Marić, istoričarka umetnosti
Saradnik na izložbi: Darko Кuzmanović, vajar
Dizajn kataloga: Zoran Borenović, dizajner    
Organizatori: ULUPUDS i MPU
Otvaranje izložbe: ponedeljak 11. decembar 2023. godine, u 18 časova