CRTEZI - Aleksandra Jevtica
Galerija Stepenište - Izložba je otvorena od 13. do 21.11. Inspirisan kompjuterskim igricama i njihovom estetikom, Aleksandar transponuje iskustvo kretanja kroz nivoe igre u statičnost dvodimenzionalnog crteža, objedinjujući ove elemente u jednoj čvrstoj i stabilnoj strukturi. Kadar je pre svega kartografski, zamrznut, pauziran, izdignut na svojevrsnu metapoziciju, izvan promenjivosti.
 
Poziva nas na šetanje kroz uzane prolaze koji podsećaju na lavirint, bez početka i kraja, bez ucrtanog puta ili predviđenih odmorišta. Taj svet nema periferiju i centar, on nema gradaciju, ravnomeran je i ravnopravan, obitava izvan pojmova konkurencije, tenzije i dinamičnosti rivaliteta. Sve je u njemu jednakovredno i jednakoprisutno.

Fantazija, kao jedna od osnovnih karakteristika ovih radova proizilazi iz urbane i paganske umetnosti istovremeno. Aleksandar je u stalnoj potrazi za mitskim, magičnim i obrednim. Njegova fascinacija onim što prevazilazi vidljivo pronalazi svoj put kroz primitivno i moderno sa podjednakom lakoćom. U tom smislu shvaćen, njegov rad posmatraču nudi mape jednog mističkog sveta, sveta koji koegzistira sa poznatom svakodnevicom, ali je vidljiv samo odabranima. - Jelena Nikolić
 
Aleksandar Jevtić rođen je u Čačku 1978. Diplomirao je 2002. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, smer primenjena grafika/grafika knjige, u klasi profesora Jugoslava Vlahovića. Bavi se crtežom, slikarstvom, grafikom i pedagoškim radom.

Samostalne izložbe:
- Kafe-galerija Fleka (klub 'Akademija') 2008
- Izba, Novi Sad, 2012
 
Grupne izložbe:
- Zlatno pero Beograda, 2003, 2007
- Majska izložba ULUPUDS-a, 2012
- 30x30, Savremena galerija Zrenjanin, 2011 i 2012
- XIX izložba crteža, Kulturni centar Šabac, 2012
- Prolećna izložba ULUS-a, 2013