Kongres o raku dojke Avon Fondacije i State Deparmentent-a SAD-a
Cilj kongresa o raku dojke je da olakša razmenu znanja i najbolje prakse na globalnom nivou i omogući unapređenje lokalnih metoda lečenja raka dojke, pregleda i prevencije. Učesnici kongresa bili su u prilici da se upoznaju sa najnovijim kliničkim inovacijama i tehnologijom, i da na taj način prenesu stečeno znanje svojoj lokalnoj zajednici i primene ga na svojim pacijentima. „Kongres je početak promena koje će uticati na unapređenje borbe i lečenja raka dojke širom sveta. Naš cilj je da učesnicima pružimo nove informacije, da kroz razmenu znanja i iskustva poboljšamo lečenje u svakoj zemlji i regionu koji će biti predstavljeni na kongresu“, rekao je dr Mark Hurlbert,  izvršni direktor Fondacije Avon za borbu protiv raka dojke.

Teme o kojima se govorilo na Kongresu su dalji razvoj i prednosti novih tehnologija u borbi protiv ove bolesti, njena učestalost u svetu, stopa smrtnosti i faktori rizika u zemljama širom sveta, uključujući i nerazvijene i zemlje u razvoju, zatim povećanje brige kroz učestvovanje u globalnim kliničkim ispitivanjima, edukativnim programima i redovne kontrole. Predstavljene su i analize Avon Fondacije koje su izvršene na osnovu projekata koji se sprovode u različitim regionima sveta.

Riz Viderspun (Reese Witherspoon), počasni predsednik  Avon Fondacije, obratila se učesnicima kongresa rečima: „Apsolutno sam fascinirana svim onim što ste uspeli da postignete do sada. Svi naši zajednički napori doprineće da se unapredi svest ljudi o činjenicama vezanim za rak dojke, što će kao rezultat imati veliki broj sačuvanih života i više žena koje su uspele da pobede ovu bolest”. Tokom trajanja Kongresa u Njujorku organizovana je i Avonova šetnja za borbu protiv raka dojke koju je takođe predvodila Riz Viderspun.

U 2010. godini, skoro1,5 miliona žena bilo je suočeno sa rečenicom: „Vi imate rak dojke”!

Rak dojke je,  u svetskim okvirima, najrasprostranjeniji oblik raka među ženama. Uprkos visokoj stopi učestalosti, u zapadnim zemljama, žene kojima je dijagnostikovan rak dojke još uvek su žive pet godina posle dijagnoze, zahvaljujući ranom otkrivanju bolesti i savremenim metodama lečenja. Dramatično deluje podatak da je jedna trećina smrtnih slučajeva, usled raka, mogla da bude izbegnuta, ako bi se rak otkrio i adekvatno lečio u ranijim fazama. To znači da bi godišnje moglo da bude sačuvano više od 400 hiljada života.

Na Kongresu je učestvovalo 150 predstavnika iz 57 zemalja sveta, uključujući i neke od najvećih autoriteta  iz ove oblasti. Kongresu je prisustvovalo i Društvo za borbu protiv raka iz Sombora čiji program edukacije žena u ruralnim sredinama „Zdravka” podržava Avon Srbija u okviru svoje Akcije za borbu protiv raka dojke.

„I ovaj kongres je doneo izuzetno zanimljiva saznanja i poslednje trendove kada je u pitanju borba protiv raka dojke. Jedan od tih jesu svakako i programi na nivou lokalnih zajednica koji kroz direktnu komunikaciju sa ženama informišu i podižu svest o važnosti samopregleda i redovnih lekarskih kontrola i to ne samo sa ženama u velikim urbanim centrima, već i onima iz manje urbanih ili potpuno ruralnih sredina do kojih poruke medijskih kampanja često i ne dopiru. Programi kao što je Zdravka koji sprovodi Društvo za borbu protiv raka Sombor, izuzetno su značajni i pokazali su se kao visoko efikasni u smislu pozitivne promene ponašanja žena, koje nakon takvih radionica češće i bez straha odlaze lekaru.”, kaže Jelena Malenović, regionalni PR menadžer kompanije Avon za Dunav regiju.