Kako muzeji u Srbiji mogu da prevaziđu finansijske probleme? Da li mogu da nađu zajednički jezik sa biznismenima i sarađuju sa njima na obostrano zadovoljstvo? Znaju li male trikove za prikupljanje sredstava i na koji način mogu da koriste pomoć profesionalaca u toj oblasti?

Razvoj međusektorskog, poslovno – javnog partnerstva sve više dobija na značaju, naročito stoga što s jedne strane sredstva iz državnih fondova nisu nedovoljna za kvalitetno održavanje programa u muzejima, a s druge strane uveliko se priča o poreskim olakšicama za privrednike koji ulažu u kulturu.

Tribina Stevan Majstorović „Alternativno finansiranje muzeja: sponzorstvo, donatorstvo, fondovi, projekti'' u petak, 30. septembar 2011. u 12 sati u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka (ul. Rige od Fere br.4, Beograd).

Tribina će okupiti predstavnike muzeja, potencijalne sponzore i predstavnike savetodavnih agencija koje često posreduju između privrednika i ustanova kulture. Cilj tribine je da se podsetimo uspešnih primera takve saradnje, ali i postojećih prepreka za njeno odvijanje. Na taj način želimo da doprinesemo kreiranju platforme za povezivanje ustanova kulture i privrednika.

 

Učestvuju:

Danica Jovović Prodanović, direktorka Muzeja Grada Beograda

Slavko Spasić, direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu

Mirjana Šakić, sektor komunikacija Erste banke u Srbiji

Nataša Pavlović Bujas, direktorka agencije Blumen iz Beograda

* Moderatorka tribine: Aleksandra Savić, PR menadžer - Prirodnjački muzej u Beogradu i

predsednica Sekcije za odnose s javnošću i marketing Muzejskog društva Srbije.