CIlj konferencije je da razmotri mogućnosti saradnje privatnog i državnog sektora u oblasti finansiranja kulture. Da mapira različite izvore ulaganja u kulturu u odnosu na fiskalnu i poresku politiku Srbije. Bicemo angažovani i ka širenju ideje i novih mogućnosti i oblika međusobne saradnje u oblasti kulture, privrede i zakonodavnog sistema.

Takođe, podstaknucemo značaj načina razmišljanja svih aktera na kulturnoj sceni i pitanje odgovornosti ulaganja u komercijalne sadržaje i kreiranje pogrešnog čitanja i poruke o tome šta je bitno za i u kulturi jednog društva.

Predstavićemo institucije i manifestacije koje se finansiraju iz republičkih ili lokalnih fondova, predočićemo javnosti samoodržive, privatne ili NGO, tj. nevladine projekte koji se finansiraju iz više, različitih izvora (iz privrede, od stranih donatora, zahvaljujuci privatnoj inicijativi...).

Neke od institucija ciji ce predstavici imati izlaganje na nasoj panel diskusiji su:

• Zavod za proucavanje kulturnog razvitka Srbije
• Srpska filmska asocijacija
• NOVA galerija
• Izdavacka kuca Paladin
• Viminacijum
• Treci trg
• BITEF
• Opstina Savski venac
• Likovni centar Sumatovacka
• NVO KISSAROO
i drugi...


Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka, Ulica Šumatovačka, broj 122, Beograd.