Adresa:
Bojanska 5
11000
Telefon:
064/9534416
Website:
Centar za podršku porodici i edukaciju Viva Verbum
Detaljnije:
Centar za podršku porodici i edukaciju Viva Verbum je nastao kao rezultat višegodišnjeg iskustva u radu sa osobama ometenim u razvoju i njihovim porodicama, kao i decom opšte populacije različitih uzrasnih kategorija. Viva Verbum okuplja stručnjake različitih profila, psihoterapijskog usmerenja koji primenjuju sistemski pristup u rešavanju različitih životnih teškoća sa kojima se pojedinci i njihove porodice susreću. Naša ideja je podrška porodici na njenom razvojnom putu, pomoć u prevazilaženju teškoća sa kojima se na tom putu susreće i edukacija njenih članova o važnosti mentalnog zdravlja i funkcionalnih porodičnih odnosa. Našem timu pripadaju pedagozi, defektolozi, logopedi, porodični i psihodramski terapeuti sa višegodišnjim znanjem i iskustvom. Bavimo se dijagnostikom i tretmanom govorno-jezičkih poremećaja kod dece, podrškom razvoju i vaspitno obrazovnom procesu kroz savetodavni rad sa decom i roditeljima. Podršku, savetovanje, individualne tretmane pružamo u okviru naše ustanove, a takođe sarađujemo sa predškolskim i ostalim obrazovnim ustanovama.