Adresa:
Kadinjačka 109
11000
Telefon:
011/2511-014
Mobilni:
064/216-88-30
Website:
Čarobni kutak
Detaljnije:
Za decu od 2 do 7 godina!
Mesto gde će sva deca rado dolaziti i zajedno sa svojim vršnjacima učiti, rasti, igrati se... Počeli smo sa radom u martu 2006. sa velikim ambicijama i ozbiljnim planovima da zajedno sa saradnicima obezbedimo najviši nivo vaspitanja, brige i nege za svako dete.

Svakog radnog dana od 7:30 do 17 časova u vrtiću su organizovane razne aktivnosti koje podstiču kreativnost, pravilan i zdrav razvoj, te otkrivanje talenata dece od 2 do 7 godina. To podrazumeva stvaralačke i psihološke radionice, školu glume, engleskog jezika, zatim ritmiku, dramske radionice, sportske aktivnosti, kao i usluge pedijatra, psihologa, pedagoga, logopeda, stomatologa... U dodatne aktivnosti spadaju posete zoološkom vrtu, pozorištima i bioskopima.

Poseban kvalitet predstavlja rad u malim grupama i poseban pristup svakom detetu. Program vaspitno - obrazovnog rada našeg vrtića odobren je od strane Ministarstva prosvete i sporta.

Prema želji roditelja organizujemo celodnevni ili poludnevni boravak tokom kojeg obezbeđujemo doručak, ručak i dve užine. Naravno, posle ručka je vreme za spavanje ili druge aktivnosti.

Nadamo se da smo uspeli da Vas zainteresujemo, a onda ostaje da Vas u sve ovo i uverimo kroz rad sa Vašom decom. Mi ne zaboravljamo da su ona Vaše najveće blago.