Miloš Klinika, članica Medigroup-a, najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji, potpisala je 23. avgusta 2018. godine ugovor o pripajanju oftalmolološkog centra za lečenje glaukoma „Oftalmika“, čiji je osnivač profesorka dr Paraskeva Hentova-Senćanić. Dve eminentne zdravstvene ustanove, koje postoje već dve decenije i pružaju usluge vrhunskog kvaliteta, uspele su pripajanjem da ujedine svoje ekspertize i prošire mogućnosti za svoje pacijente koji pate od glaukoma, naročito one sa težim ili neuspešno lečenim oblicima ovog oboljenja, uključujući primenu operativnih procedura, poput ugradnje XEN gel implanta i drenažnog implanta.

 „Ponosni smo što je kvalitet naše ustanove prepoznat od strane najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u zemlji i regionu. Priključivanje MediGroup porodici veliko je priznanje radu naših stručnjaka. Udruženi sa Miloš Klinikom, našim pacijentima omogućićemo lečenje u još savremenijim i boljim uslovima, kao i dodatno usavršavanje kadra i kvaliteta usluge. - istakla je profesorka dr Paraskeva Hentova Senćanić.

Miloš Klinika na ovaj način nastavlja sa svojim razvojnim planom i potvrđuje mesto vodeće očne bolnice u regionu.