Viber predstavlja izdvojene poruke i grupne odgovore, dodaje objavne liste
Viber predstavlja seriju novih funkcija za četovanje, namenjenih unapređenju efikasnosti i produktivnosti razmene poruka unutar Viber grupa. Sa dodatkom grupnih odgovora, objavnih listi i izdvojenih poruka, korisnici će uspostaviti punu kontrolu nad komunikacijom i otkriti načine da neposredno razmenjuju poruke sa prijateljima i članovima porodice

TEL AVIV - SEPTEMBAR 2017 Viber, jedna od vodećih globalnih aplikacija za razmenu poruka, danas predstavlja set ažuriranih funkcija za četovanje: mogućnost da administratori grupnih četova izdvoje određene poruke, slanje grupnih odgovora i kreiranje objavnih listi koje omogućavaju da se ista poruka pošalje prema više primalaca na njihov privatni čet.
 
Izdvojene poruke omogućavaju administratorima grupnih četova da postave određene poruke na vrh ekrana – kako bi najvažniji sadržaj za učesnike bio stalno i svima dostupan. One se izdvajaju svojom ljubičastom pozadinom i ostaju stalno na vrhu, bez obzira na nastavak razmene poruka unutar četa, što ih čini korisnim za plasman objava, podsetnika i poziva na diskusiju. Vrlo su efikasno sredstvo za administratore u uspešnom vođenju produktivnih grupnih četova, i omogućavaju učesnicima da izdvoje i sačuvaju posebno važne poruke. Bilo koja poruka unutar četa može se izdvojiti dužim pritiskom na nju – i ostaće izdvojena sve dok administrator ne odluči da je izuzme iz selekcije izdvojenih poruka – ili da je u potpunosti ukloni.
 
Dodatno unapređenje grupnih četova je opcija da odgovaranja na određene poruke – a da se ne remeti prirodni tok tekućeg razgovora. Dužim pritiskom na bilo koju poruku – a zatim izborom opcije “Odgovori” (“Reply”) poruka koja je označena kao odgovor će stići kome je namenjena iako je razgovor otišao drugim tokom – a odgovor neće biti vidljiv ostalim učesnicima četa.

Objavne liste omogućavaju korisnicima da proslede istu poruku većem broju primalaca na njihov privatni čet. Ova funkcija je nastala kao alternativa za stvaranje grupa nepovezanih učesnika da bi se poslala masovna poruka za sve njih, i štedi vreme koje bi inače utrošili za slanje iste poruke svima ponaosob. Jednom kada je objavna lista sastavljena, može se sačuvati u korisnikov spisak četova – čim prva poruka bude prosleđena primaocima. Primaoci će registrovati poruku unutar svog privatnog četa sa pošiljaocem – kao da je u pitanju poruka koja je poslata samo njima. Ako pošiljalac i primalac već nemaju neki prethodni privatni čet – on će se automatski uspostaviti na ovaj način. Korisnici mogu dati naziv svojim objavnim listama, kao i da dodavati ili uklanjati primaoce iz njih. Samo primaoci koji imaju sačuvan broj pošiljaoca u svom adresaru će moći da primaju poruke poslate kroz objavne liste.

“Grupni četovi su jedan od ključnih načina komunikacije između ljudi i organizovanja svakodnevnih obaveza i događaja,” izjavio je Ofir Ejal, Potpredsednik za razvoj proizvoda na Viberu. “Želeli smo da korisnicima Vibera obezbedimo sve što će im olakšati život – iz dana u dan. Uz grupne odgovore, izdvojene poruke i objavne liste – naši korisnici mogu još bolje iskoristiti komunikaciju unutar Viber grupa.”

Ove ažurirane funkcije će biti postepeno uvođene širom sveta – tokom narednih dana.

Preuzmite Viber na Android i iOS uređajima.