Revolucionarni embrioskop od sada i u Srbiji
Uvećanje šanse za uspešnost vantelesne oplodnje dobile su snažan podsticaj sa pojavom najnovije opreme koju lekari širom sveta smatraju revolucionarnom u ovoj oblasti. Radi se o neverovatno naprednom embrioskopu sa tzv “time laps”-om odnosno o sistemu za neprekidno posmatranje i snimanje embriona zbog čega embrion ni u jednom trenutku ne napušta inkubator. Prvi ovakav embrioskop kod nas je upravo aktivirala Specijalna bolnica Beograd, želeći da i na ovaj način uveća stepen uspešnosti vantelesne oplodnje u Srbiji.

“Ovo je zaista veliki napredak u oblasti vantelesne oplodnje i ja delim oduševljenje kolega iz sveta, ali i ponos što je naša bolnica prva obezbedila ovakav aparat u Srbiji” – kaže jedan od naših najuspešnijih stručnjaka u oblasti reproduktivnog zdravlja, prof. dr Slobodan R. Radulović.

On objašnjava da je značaj ovog aparata pre svega u tome što je sada omogućeno da se embrion ni u jednom trenutku ne vadi iz idelanih uslova koje obezbeđuje ovaj poseban inkubator. To do sada nije bilo moguće, već su embrion morali biti vađeni radi posmatranja pod mikroskopom. Procedura je podrazumevala napor da se embrion u što kraćem roku vrati u inkubator kako bi se zadržala ujednačena temperatura i pH, i tako izbeglo oštećenje embriona. Iz istih razloga, embriolozi su snimak embriona radili najviše dva puta dnevno.

Sa najnovijim embrioskopom ovi problemi su potpuno eliminisani. Sada se oplođena jajna ćelija odmah ubacuje u ovaj poseban inkubator, koji obezbeđuje striktno kontrolisane uslove koje u najvećoj meri simuliraju idealne uslove u materici.

“Razvoj embriona se, sada bez vađenja iz inkubatora, konstantno posmatra u periodu od 2 do 6 dana kako bi se videlo koji od embriona dobijenih veštačkom oplodnjom se najbolje razvija i ima najveće šanse da rezultira trudnoćom”, ističe ginekolog – embriolog dr sci. med. Bojana A. Savićević.

Ona objašnjava i da sada na kompjuterskom ekranu naši embriolozi u svakom trenutku vide sve embrione, te da se uz sve ovo permanentno beleže i čuvaju i 4D snimci što omogućava celovit uvid u čitav proces razvoja embriona.  “Na ovaj način u prilici smo da sačuvamo kvalitet embriona i da sa daleko većom sigurnošću odaberemo one koji su zaista najkvalitetniji. To naravno, doprinosi povećanju stepena uspešnosti vantelesne oplodnje, a to nam je svima cilj” – kaže prof.dr Radulović.

Mnogim parovima koji su ušli u proces vantelesne oplodnje ovo mnogo znači i u psihološkom smislu, jer su i sami u prilici da razvoj embriona prate u svakom trenutku od prvog dana oplodnje jajne ćelije. Kada dođe do trudnoće razvoj ploda roditelji u Specijalnoj bolnici Beograd potom mogu da prate i na najsavremenijem ekspertskom 4D ultrazvuku.