Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra 2014, Dom omladine Beograda organizuje javni čas znakovnog jezika i čas GIMP-a za decu oštećenog sluha. Dom omladine Beograda u svom radu, kroz organizaciju programa iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja, posebnu pažnju obraća i na društveno odgovornu misiju, kroz različite aktivnosti i inicijative. Ravnopravno učešće u svim segmentima života, samim tim i u programima naše institucije, je neophodno omogućiti svim građanima, i to je stav kojim se vodimo tokom cele godine.

U saradnji sa Udruženjem tumača za lica oštećenog sluha Srbije, 3. decembra od 15 do 16:30 časova, pozivamo na besplatan čas gestovnog jezika u Klub Doma omladine Beograda, sve zainteresovane koji žele da nauče znakovni jezik, pomognu gluvim i nagluvim osobama i time im olakšaju problem komunikacije na koji svakodnevno nailaze.

Javni čas GIMP-a, slobodne aplikacije za obradu i stvaranje bit mapiranih slika je izuzetno moćan i jednostavan za rad. Gimp je idealan i za amatere i profesionalne fotografe, veb dizajnere, ali i za ljude koji žele da kreiraju i uređuju fotografije na profesionalnom nivou. U foajeu sale Amerikana 3. decembra od 17 do 19 časova organizovaćemo besplatan čas za decu oštećenog sluha.

Dom omladine Beograda je uvek bio kuća svih omladinaca. Vodeći se tom idejom, tokom rekonstukcije konstruisane su posebne rampe i liftovi za osobe u kolicima.Kako bi Dom omladine Beograda bio dostupan i jednako gostoljubiv prema svima tokom 2013. godine postavljeni su natpisi na Brajevoj azbuci za osobe oštećenog vida, a montirana je i induktivna petlja, koja osobama oštećenog sluha omogućava da prate naše sadržaje.

Tokom 2013/2014. godine Dom omladine Beograda organizovao je brojne besplatne radionice za osobe sa invaliditetom ili za osobe koje rade sa njima: seminar audio-deskripcije za dramske umetnike i defektologe, kurseve gestovnog jezika, radionice rada na računaru za osobe sa oštećenimsluhom, a posebno se ponosimo činjenicom da je većina naših programa dostupna osobama sa invaliditetom, koje pozivamo da nam se pridruže i iskoriste mogućnost praćenja naših sadržaja svakog dana u godini!

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se invalidima omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.