Grafička škola želi da radi još više!
,,Grafička škola" sa sedištem u Beogradu u septembru prošle godine otpočela je saradnju sa ,,Predškolskom ustanovom Čukarica", čime je inicijativom direktora, profesora i učenika načinjen konkretan korak ka uspostavlјanju dualnog obrazovanja, o kome se tokom prethodnih godina veoma često govori. Veliki doprinos pri dobijanju ovako značajnog posla dao je i ,,Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu", na čelu sa sekretarom Slavkom Gakom.

,,U septembru prethodne godine smo potpisali ugovor sa ,,Predškolskom ustanovom Čukarica", koji se odnosio na praksu koju smo u proteklom periodu vršili unutar 21 objekta koji pripada ovoj ustanovi. Učenici su, zajedno sa svojim profesorima, fotografisali decu u vrtićima uoči Novogodišnjih praznika, kao i tokom prethodnog meseca, povodom završetka godine. Takođe, fotografijama i video materijalima propraćene su mnogobrojne priredbe povodom dana vrtića, Nove godine, priredbe predškolaca povodom završetka boravka u vrtiću, kao i grupne posete polaznika vrtića određenim dešavanjima", poručuju iz škole.

,,Veoma ozbilјni i izazovni terenski zadaci pratili su nas svakodnevno, a entuzijazam i sinergija bili su na visokom nivou. Neprocenjiva prilika da praktičnim putem steknemo znanje i iskustvo, uz svest da će zarađeni novac biti iskorišćen za nabavku nove opreme, bili su i više nego dovolјan motiv da neumorno radimo u kontinuitetu u cilјu realizacije posla u roku", poručuje Jovan Mihajlović i dodaje: ,,Grafička škola je već dugi niz godina nezasluženo u senci, a na pomen iste društvo ne reaguje u pozitivnom maniru. Celokupan kolektiv se krupnim koracima trudi da bude istaknuta važnost ovakve ustanove, kao i grafičkih tehnologija u vremenu u kojem živimo. Naš cilј je da kvalitet i nivo rada budu u konstantnoj ekspanziji, te se nadamo da će uticajni faktori to prepoznati", zaklјučuje učenik trećeg razreda.

,,Grafička škola baštini tradiciju grafičarstva koja se u Srbiji razvija od 1834. godine. Ponosni smo na našu struku koja se u osnovi bavi čuvanjem informacija i znanja i njihovim prenošenjem putem zapisa, bilo da se radi o crtežu, pismu, štampi, fotografiji, digitalnom zapisu ili bilo kom drugom. Tako je naša struka preduslov za razvoj nauke i misli uopšte, a samim tim i osnov za izgradnju današnje civilizacije", izjavio je direktor škole, Miloš Bukumira, i dodao: ,,Svesni naše uloge u društvu ulažemo velike napore da i pored teške finansijske situacije pratimo trendove tehnološkog razvoja naše struke. Tako od sledeće školske godine uvodimo novi obrazovni profil Tehničar digitalne grafike i Internet oblikovanja. Na taj način obuhvatamo sve oblasti grafičarstva i u mogućnosti smo da privredi naše države pružimo najpotrebniji kadar kako u grafičarstvu, tako i u IT sektoru i sektoru medija i komunikacija".

U fotografisanju vrtića nije bio aktivan samo obrazovni profil fotograf i učenici koji isti pohađaju. Tehničari štampe i tehničari dorade takođe su učestvovali u fizičkoj izradi fotografija, kesica za fotografije, kartonskih ambalaža, bojanki za decu, a ujedno i radili na grafičkim rešenjima za dizajn spomenutog. Tokom fotografisanja uoči Nove godine, učenici sa drugih smerova su imali ulogu Deda mraza. Profesori teorijske nastave, kao i profesori drugih smerova praktične nastave, bili su takođe sa učenicima na terenu, prevozili ih od škole do vrtića i pomagali. Celokupan proces potvrdio je da dobra i zdrava ideja može doneti konkretne rezultate, te je i pored popriličnog broja kritika, srazmerno iskustvu učenika, na kraju preovladalo sveopšte zadovolјstvo.  Rezultat fotografisanja dece sa Deda mrazom, uoči Nove godine, ogledao se u bruto zaradi od oko milion dinara, a kada su odbijeni svi troškovi, neto zarada je iznosila oko 400 000 dinara i celokupan iznos upotreblјen je za nabavku nove foto opreme i remont postojeće.

Po uspešno završenoj prvoj godini saradnje sa ,,Predškolskom ustanovom Čukarica", stigla je još jedna lepa vest - ministarstvo je školi odobrilo uvođenje novog smera Tehničara za digitalnu grafiku i Internet oblikovanje na kom se radilo još od 2009. godine. Ovaj obrazovni profil će ponudu škole usmeriti ka svim budućim srednjoškolcima koji žele da uče u korak sa vremenom i dobijaju znanja iz najtraženijih oblasti. Kako ne bi predočena priča ostala samo u ovoj formi, predlažemo vam da pogledate video materijal koji su učenici Grafičke škole pripremili za vas, a koji multimedijalno prikazuje reakcije svih učesnika u nedavno kompletiranoj saradnji ,,Grafičke škole" i ,,Predškolske ustanove Čukarica".

Za kraj, direktor, profesori i učenici Grafičke škole se nadaju da će i u budućnosti imati podršku nadležnih organa u cilјu sve bolјeg funkcionisanja ove vaspitno-obrazovne ustanove, podizanja kvaliteta i praćenja trendova u oblastima multimedije i grafičarstva.

YouTube link>>